Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

22 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα νερού. Τα σχέδια της Περιφέρειας

Το μήνυμα είναι παγκόσμιο και ηχηρό.
Το νερό ένα αγαθό υπό απειλή και θα πρέπει να προστατευθεί. Στη χώρα μας η πρόκληση είναι μεγάλη και κρίσιμη.

Η κλιματική αλλαγή και ο κίνδυνος ερημοποίησης σε πολλές επιλογές επιβάλλουν επιτακτικά μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ειδικά στη γεωργία που καταναλώνει το 81% των υδάτινων πόρων μας και χρησιμοποιεί περισσότερο ανά στρέμμα νερό από όλες τις μεσογειακές
χώρες.

Η Κυβέρνηση έχει συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή για τη Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ) της γεωργίας και Πρόεδρος έχει ορισθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Στόχος είναι η διαχείριση και αξιοποίηση του βρόχινου νερού για την ποιοτική και ποσοτική προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.
Επίσης, μέσα από έξυπνα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα μπορούμε να επιτύχουμε την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όπου είναι δυνατόν και την μείωση του κόστους άρδευσης με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού
τομέα.

“Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα ενταχθεί ενεργά στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Υποδομών. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνουμε από τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους τις μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν αξιοποιηθεί, τα σχέδια
και τις προτάσεις τους προς υποβολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την χρηματοδότηση έργων κατόπιν της συζήτησης που είχα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα. Παράλληλα, η “υπόθεση νερό” σε ευρύτερη κλίμακα θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για κάθε νησί της Περιφέρειάς μας”, δηλώνει η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ