Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Κέρκυρας για τις μεταχρονολογημένες επιταγές

Το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία, μετά από διαβουλεύσεις με την ΕΣΕΕ, άλλους φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κατέληξε στις ακόλουθες ρυθμίσεις, για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιέλθουν σε ΠΝΠ εντός της ημέρας.
Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως.
1.Για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους με κρατική εντολή η έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID 19 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης έκαστου αξιόγραφου. Το ίδιο θα ισχύει και για της επιχειρήσεις για της οποίες θα περιέλθουν ως πληττόμενες επιχειρήσεις το μηνά Απρίλιο 2020.Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους έκδοτες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών, μέσω ειδικής πλατφόρμας της Τηρεσίας ΑΕ.
2.Οι κομιστές αξιόγραφων που δεν υπάγονται σε πληττόμενους (ΚΑΔ) θα έχουν το δικαίωμα να ενταθούν ατομικά.
Τέλος,το Υπουργείο Αναπτύξεις και Επενδύσεωνπροετοιμάζει τη δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης, σε μορφή Τραπεζικών Προϊόντων με εγγυοδοσία από ΠΟΡΟΥΣ του ΕΣΠΑ η μέσο αναπτυξιακής Τράπεζας, στους εκδότες η και στους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών για την διευκόλυνση και ανάπτυξη της οικονομίας .
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση αυτή, η οποία ανακουφίζει μεσοπρόθεσμα την αγορά χωρίς να σημαίνει ότι δίνει και την λύση, αφού δεν ξέρουμε πότε θα επανεκκινήσει η αγορά και σε πιο οικονομικό περιβάλλον.

         Ο πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας
       Γιώργος Τσερεμης                     Γιάννης .Αλεγρης 

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ