Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας για τις τελευταίες εξελίξεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Κέρκυρας, σε έκτακτο ΔΣ την Πέμπτη 26 Μαρτίου, μετά από εκτενή και εις βάθος συζήτηση κατέληξε στα εξής συμπεράσματα :

 1. Να αποσταλεί επειγόντως ατομικό υλικό προστασίας στους Ιατρικούς Συλλόγους (μάσκες, γάντια, γυαλιά, χειρουργικές ποδιές, αντισηπτικά διαλύματα, κλπ) με ευθύνη της πολιτείας, προκειμένου να διατεθεί στα μέλη τους. Είναι γνωστό ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) η κυβέρνηση προχώρησε σε επίταξη υγειονομικού υλικού και δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό στην αγορά προκειμένου να εφοδιαστούν οι ιατροί.
 2. Να ενισχυθεί το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας που έχουν ανάγκες με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση.
  Στα Κέντρα Υγείας είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ειδικών θαλάμων (isolation box) για την αρχική κλινική εξέταση ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού και να λαμβάνεται δειγματοληψία φαρυγγικού επιχρίσματος στα ύποπτα κρούσματα, προκειμένου να μην εισέρχονται στα Κέντρα Υγείας και να μειωθεί παράλληλα η πιθανότητα διασποράς της νόσου και στους γιατρούς και στην κοινότητα. Ουσιαστικά ζητάμε την αλλαγή πολιτικής του τρόπου ελέγχου των υπόπτων κρουσμάτων, περισσότεροι έλεγχοι .
 3. Δημιουργία δομών ή ξενώνων στην Κέρκυρα, ίσως κάποιο ξενοδοχείο, προκειμένου να περιθάλπονται επιβεβαιωμένα κρούσματα με τον νέο κορωνοϊό που δεν χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας. Η βασική λειτουργία αυτών των δομών θα είναι να δέχονται ιατρούς ή υγειονομικό προσωπικό ή ασθενείς που έχουν μολυνθεί με το νέο κορωνοϊό και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης αλλά όχι νοσοκομειακής νοσηλείας, τόσο στο αρχικό στάδιο της ασθένειας όσο και στην τελική φάση της. Το πλεονέκτημα είναι ότι θα προστατευθούν μέλη των οικογενειών τους καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επίσης να δημιουργηθεί ένας χώρος πλησίον του νοσοκομείου ώστε το προσωπικό του να μπορεί να αναπαυθεί μετά την λήξη της βάρδιάς του χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψει εις την οικεία του.
 4. Αποφασίσαμε τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού, επιστημονικών και επαγγελματικών, υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την ενίσχυση του ΓΝΚ με υλικό ατομικής προστασίας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί (μηχανήματα, αντιδραστήρα, χρηματοδότηση ξενώνων κτλ )
 5. Συμμετοχή μελών του ΔΣ σε όλες τις επιτροπές διαχείρισης της κρίσης στο νησί. Το μέλος του ΔΣ κ. Μηλιός Γεώργιος εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να μας εκπροσωπεί στην επιτροπή κρίσεων της ΠΙΝ
 6. Αποφασίσαμε την δημιουργία επιτροπής ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων για την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και του ΠΙΣ ως προς την καταλληλότητα αυτών και την επάρκεια μέτρων ατομικής προστασίας των ιατρών και των ασθενών τους.
  Σκοπός μας είναι η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας τους, χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας .
  Ο ΙΣΚ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με την παραγγελία ΜΑΠ ώστε να εφοδιάσει τα μέλη του
 7. Τονίζουμε τη σημασία της στελέχωσης του νοσοκομείου με έμπειρο ιατρικό προσωπικό.
 8. Στη φάση αυτή, ο ΙΣΚ κρίνει ότι σε τοπικό επίπεδο δεδομένης της καθυστέρησης που μεσολαβεί μέχρι την οριστική διάγνωση των κρουσμάτων, προκειμένου να μην υπάρξει μη αναστρέψιμη και απότομη αύξηση του αριθμού κρουσμάτων, η επείγουσα ανάγκη είναι:
  Α. Να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της διαδικασίας αποτροπής της διασποράς του ιού μεταξύ των ύποπτων κρουσμάτων, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των εξεταζόμενων ή νοσηλευόμενων για άλλες παθήσεις. Υπό την έννοια αυτή, απαραίτητος είναι α) ο επαρκής προστατευτικός εξοπλισμός (προμήθεια και νέου υλικού σε συνδυασμό με αυστηρή φύλαξη και ορθολογική διανομή του) ώστε να χρησιμοποιείται στις διαδικασίες, χωρίς χαλάρωση των επίσημων οδηγιών και β) ταυτόχρονα η οργάνωση και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων από το νοσοκομείο, τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και κάθε ιατρική ιδιωτική δομή.
  Β. Η αυστηροποίηση των μέτρων καραντίνας, σε συνδυασμό όμως και με την αποσαφήνιση των ασφαλών και μη ασφαλών τρόπων τήρησής της (π.χ. άσκηση σε απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων ή αυστηρά μεταξύ ατόμων που ζουν στο ίδιο σπίτι, πρόνοια για παροχή βοήθειας, πρόνοια για τις μη αναβαλλόμενες αγροτικές εργασίες κλπ.).

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ