Τηλεδιάσκεψη με την Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Share:

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την Μ.Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και από ώρες 12:00 έως 15:00

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40 εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης αποτελείτε από τα εξής θέματα:

1.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-4, 9-6, 10-1, 10-4 και 10-2/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

2.      Έγκριση έκτακτης εισφοράς στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας», στο πλαίσιο αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του κορωναϊού (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

3.      Έγκριση απαλλαγής δημοτικών τελών από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

4.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την 6η ΥΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την παραχώρηση χρήσης στο δεύτερο ενός οχήματος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών λόγω του ιού COVID-19 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

5.      Καθορισμός κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

6.      Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-14/28.6.2017 Πρακτικού Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

7.      Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία Π/Υ Δήμου και Νομικών Προσώπων) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

8.      Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία «Περικλής Τζιλιάνος Ο.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

9.      Έγκριση σύναψης σύμβασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας «Φεστιβάλ Πόλης» Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

10.  Έγκριση τροποποιήσεως του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11.  Έγκριση 1ης τροποποιήσεως Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12.  Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

13.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

14.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

15.  Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) «Ανέγερση 4ου ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16.  Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

17.  Έγκριση καταβολής έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

18.  Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας»  ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

19.  Έγκριση του από 26.2.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των δημοτικών σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

Previous Article

Ενημέρωση της Περιφέρειας Ιονίων νήσων για τον Κορωνοιό

Next Article

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει για την υφισταμενη κατάσταση στο θέμα του COVID-19

Σχετικά Άρθρα