Φωνή απόγνωσης από τους κατοίκους του Τεμπλονίου

Share:

Με την πρόσφατη έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το ΦΟ.Δ.Σ.Α (13-4-2020) σύμφωνα με την οποία το έργο αποκατάστασης των κυττάρων Β και Γ παρατείνεται έως 31-12-2020 εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και την ανησυχία μας για την περεταίρω πορεία του έργου. Σας ενημερώνουμε δε πως σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις (9μήνες από τον Αύγουστο 2019) το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί μέσα στον μήνα που διανύουμε παρόλα αυτά οι εργασίες έχουν πάψει να εκτελούνται από 27-2-2020
Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται ερωτήματα τα οποία καλείται ο ΦΟ.Δ.Σ.Α και οφείλει να μας δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις :
α) Ποιος ο λόγος που δεν κατέβηκαν τα πρανή των κυττάρων Β και Γ όπως προβλέπει η εγκεκριμένη ΜΠΕ και αντί αυτού μεταφέρθηκαν τα χύδην απορρίμματα στην συνένωση αυτών ?
β) Ποιος ο λόγος αντικατάστασης των προβλεπόμενων συρματοκυβωτίων από την εγκεκριμένη ΜΠΕ με οπλισμένα τοιχία?
γ) Ποιος ο λόγος επιστροφής από το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νισών του φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού που υποβάλατε?
δ ) Στην συνέχεια και αφού υποβάλατε τον φάκελο συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης γιατί δεν έγινε αποδεκτός και αντί αυτού σας ζητήθηκε να υποβληθεί εν νέου τροποποίηση της ΜΠΕ?
Εύλογα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το έργο το οποίο υλοποιείτε δεν έχει καμία σχέση με την ΜΠΕ καθώς και την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.
Θεωρούμε πως η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ θα έπρεπε να είναι έργο προτεραιότητας και δυστυχώς διαψευστήκαμε.
Απαιτούμε λοιπόν πειστικές απαντήσεις από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α και την συνέχιση του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Previous Article

16 νέα κρούσματα το Σάββατο, κανένας θάνατος

Next Article

Συμβολική κινητοποίηση ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ στην Περιφερειακή Διεύθυνση

Σχετικά Άρθρα