ΛΑ.ΣΥ: Να αποσυρθεί πλήρως το αντι-περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Share:

Καταδικάζουμε την ενέργεια της κυβέρνησης, υπό τις συνθήκες διάδοσης της πανδημίας, να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή το νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο, μέσω του οποίου:
1) Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura 2000.
2) Γίνεται απόπειρα νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις και ρέματα.
3) Οι Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων θα ελέγχονται από ιδιώτες που θα επιλέγει και θα πληρώνει ο ….επενδυτής.
4) Υποβαθμίζονται οι φορείς διαχείρισης και φύλαξης προστατευόμενων περιοχών.
5) Προβλέπονται «διευκολύνσεις» υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ για την επέκταση τεράστιων αιολικών πάρκων.
6) Με το άρθρο 84 ο σχεδιασμός της διαχείρισης των σκουπιδιών αφαιρείται τώρα από τα δημοτικά συμβούλια και η έγκρισή του παραδίνεται υποχρεωτικά στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υποβάθμιση του ρόλου των δημοτικών συμβουλίων.
7) Με το άρθρο 85 στοχεύεται η ολοκληρωτική εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων.
8) Με το άρθρο 93 προβλέπεται η ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.
9) Καμία πρόβλεψη, ούτε καν νύξη δεν γίνεται για την αντιμετώπιση του τεράστιου περιβαλλοντικού και υγειονομικού προβλήματος που προκαλεί η ανεξέλεγκτη διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Στόχος του ν/σ είναι να επιταχύνει παραπέρα την υλοποίηση των αντιλαϊκών επιχειρηματικών σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να διευρύνει το πεδίο δράσης τους και να εγγυηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια τα κέρδη τους. Ώστε να χωροθετούνται με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και σε περισσότερες περιοχές έργα σε βάρος οικο-συστημάτων και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχών,- η περίπτωση του Ερημίτη είναι χαρακτηριστική για το τι σημαίνει το παραπάνω-, και να υλοποιούνται χωρίς πολλά από τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των λαϊκών στρωμάτων, που κρίνονται δαπανηρά για το κεφάλαιο.
Επίσης η ίδρυση με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων σημαίνει την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
Πρόκειται λοιπόν για ένα Ν/Σ «οδοστρωτήρα» που φέρει τη σφραγίδα του ΣΕΒ και της ΕΕ και αποτελεί έναν ακόμα οργανικό κρίκο της προσαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις ανάγκες της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, συνέχεια της πολιτικής που άσκησαν όλες οι αστικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως χρώματος. Για μας είναι ξεκάθαρο, καπιταλισμός και προστασία του Περιβάλλοντος είναι ασύμβατα μεταξύ τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων δηλώνει την αντίθεση του στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και απαιτεί την απόσυρσή του.

Previous Article

Παρεμβάσεις από το Δήμο κεντρικής Κέρκυρας

Next Article

Η ενημέρωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον Κορανοιό

Σχετικά Άρθρα