Το Κίνημα Αλλαγής κατά του Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου και της διάλυσης των ΦΟΔΣΑ

Share:

Με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς η Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας φέρνει προς ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ,στο οποίο το άρθρο 93 επί της ουσίας μεταφέρει τις αρμοδιότητες του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) από επίπεδο Νομού, που ίσχυε έως σήμερα, σε επίπεδο Περιφέρειας αποκλειστικά και μόνο σε νησιωτικές περιφέρειες όπως των Ιονίων νήσων.
Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με την επιταγή για τον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των νησιών, είναι οπισθοδρομική και μη λειτουργική, βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αφαιρεί αρμοδιότητες διαχείρισης απορριμμάτων από τους Δήμους και επιβάλει στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση να εκχωρήσει, με ενέργειες που ελέγχονται για την νομιμότητά τους, σημαντικότατα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων στην οικεία Περιφέρεια.
Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει την άμεση απόσυρση του άρθρου 93 και ζητάει να δοθεί περισσότερος χρόνος για την συζήτηση των προωθούμενων διατάξεων, να υπάρξει αναλυτική συζήτηση στην επιτροπή και να γίνει ενδελεχής διαβούλευση με το σύνολο των αρμόδιων φορέων. Επίσης εκφράζει την αντίθεση του σε άρθρα του σ/ν που ενδεικτικά αναφέρονται και αφορούν:
στην κατάργηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών άρθρο 27, που εκθέτει το φυσικό κεφάλαιο των περιοχών αυτών σε σοβαρούς κινδύνους, το ΚΙΝ.ΑΛ επίσης πρότεινε την άμεση απόσυρση του,
στην νομιμοποίηση των οικιστικών πυκνώσεων στα δάση που οδηγεί ότι απέμεινε από το πράσινο στο χείλος της καταστροφής,
στην νομοθέτηση δυνατότητας στις εταιρείες εξορύξεων να χρησιμοποιούν εκτάσεις του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται άδεια έγκρισης ή συναίνεσή του
και πλήθος άλλων διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται στο σ/ν και που θυσιάζουν το περιβάλλον της χώρας!
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Κέρκυρας είναι κάθετα αντίθετη με την προωθούμενη διάταξη 93 και ζητά την άμεση απόσυρση της από το σ/ν διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων όπως υφίστανται, καθώς και κάθε άλλης διάταξης του εν λόγω νομοσχεδίου, που θυσιάζει το περιβάλλον της χώρας προς όφελος των επενδυτικών συμφερόντων και προκαλεί άμεση ή έμμεση υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και των Ιονίων Νήσων.

Previous Article

Η πρόταση ψηφίσματος της Δημοκρατικής Συνεργασίας Νότου κατά του Περιβαλλοντικού νομοσχεδίου

Next Article

ΛΑ.ΣΥ Βόρειας Κέρκυρας: Πολιτικές πρακτικές και επιλογές για γέλια και για κλάματα

Σχετικά Άρθρα