Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου της Κέρκυρας προς τον Πρωθυπουργό. “Να μειωθεί η Φ.Π.Α στα Ιόνια νησιά”

Share:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Η Πατρίδα μας ετοιμάζεται σιγά σιγά να εξέλθει από την Πανδημία , αποτελώντας πρότυπο σε παγκόσμια κλίμακα για τον χειρισμό από Σας και την Κυβέρνηση Σας των δυσχερέστατων θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπισθούν.
Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη ολόκληρου του Ελληνικού Λαού προς το πρόσωπό σας λόγω της αντιμετώπισης των θεμάτων της Πανδημίας δημιουργεί σε όλους μας με αισιοδοξία ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία στην οικονομική πορεία της Χώρας και όλων μας , θα αντιμετωπισθεί από Σας και την Κυβέρνησή σας το ίδιο αποτελεσματικά,
Σας περιβάλλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη και προσβλέπουμε στις δοκιμασμένες ικανότητες και την αποτελεσματικότητά Σας , την κοινωνική σας ευαισθησία και της αποφασιστικότητά Σας
Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή επιδιώκοντας να συμβάλλουμε και μείς στην τιτάνια όντως προσπάθεια αντιμετωπίσεως των κρισίμων οικονομικών ζητημάτων που θα κληθούμε όλοι χωρίς εξαίρεση να αντιμετωπίσουμε, Νιώθουμε και πράγματι αντιπροσωπεύουμε το σύνολο των επιχειρηματικά δραστηριοποιούμενων στο νησί της Κέρκυρας,
Παρά την εντύπωση που κυριαρχεί , το φυσικό κάλος της Κέρκυρας δεν είναι ικανό να θέσει σε δεύτερη μοίρα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από την μακροχρόνια επί της ουσίας εγκατάλειψή του. Η εικόνα του, όσον αφορά σημαντικές στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων του και των επισκεπτών του , μόνο ειδυλλιακή δεν είναι.
Σοβαρές ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη, στην ηλεκτροδότηση , την ύδρευση , τις σχολικές υποδομές, το οδικό δίκτυο, στελέχωση βασικών Υπηρεσιών κ.λ.π. , χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά μας, Σοβαρή επίσης είναι και σημαντική επιβάρυνση της τιμής προϊόντων και υπηρεσιών από το κόστος μεταφοράς από και προς την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Η οικονομία περιορίζεται σε πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις (για τα διεθνή δεδομένα) και μόλις τελευταία έχουν αναπτυχθεί υποκαταστήματα μεγάλων “αλυσίδων”. Εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εργαστούν σε τομείς που θα ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις και γραφεία που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τέτοιο εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, η δε στήριξη για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρηματικών ιδεών είναι πρακτικά ανύπαρκτη.
Δυστυχώς, ο Τουρισμός και το τουριστικό μας προϊόν, έτσι όπως έχει δομηθεί από χρόνια, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις διεθνείς εξελίξεις, δεν μπορεί να αποτελέσει το όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας . Είναι λοιπόν προφανές ότι με τα δεδομένα αυτά, οι νέοι και νέες οδηγούνται στην αναζήτηση εργασίας μακριά από τον τόπο τους.
Οι προσπάθειες των ανθρώπων του Τουρισμού – και επί της ουσίας ολόκληρου σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου της Κέρκυρας, δεδομένου ότι σχεδόν άπαντες εξαρτώμεθα από τον Τουρισμό – προκειμένου να κρατήσουν ψηλά της σημαία της ανταγωνιστικότητας της Κέρκυρας είναι συνεχείς, άοκνες και , πιστέψτε μας, ιδιαίτερα κοστοβόρες και ψυχοφθόρες, αφού εντάσσονται σε ένα περιβάλλον όλων ανεπαρκών βασικών υποδομών,
Όλα αυτά , πέραν βεβαίως των εγγενών μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η «νησιωτικότητα», Τα ευνόητα εγγενή προβλήματα που απορρέουν από την νησιωτικότητα, οδήγησαν το σύνολο σχεδόν των παρακτίων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κλπ), να προβλέψουν από χρόνια ειδικές διατάξεις για τις νησιωτικές περιοχές τους εντός του πλαισίου των Εθνικών Συνταγμάτων τους, ή έχουν προβλέψει ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή έχουν προβεί σε υπογραφές συνθηκών με ειδικές αναφορές στην ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών τους.
Αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν θεσπισθεί και στην Ελλάδα, μια χώρα κατ’ εξοχήν νησιωτική. Το Σύνταγμα της Ελλάδας υποχρεώνει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας (στο άρθρο 101 αναφέρεται “Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους”) .
Κατ΄ επιταγήν των ανωτέρω, με το νόμο 4150/2013 θεσπίστηκε και επίσημα η «ρήτρα νησιωτικότητας», στην οποία αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση της μνησθείσης συνταγματικής επιταγής. Με τη ρήτρα αυτή, αναγνωρίζονται έμπρακτα οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και ενεργοποιείται, ένα πλαίσιο ιδιαίτερης αντιμετώπισης των νησιών. Το πλαίσιο αυτό δεν αποτελεί φυσικά μια προνομιακή μεταχείριση των νησιωτικών περιοχών έναντι της ηπειρωτικής χώρας, αλλά επιχειρείται η εξομάλυνση των γεωγραφικών, φυσικών και οικονομικών ανισοτήτων, οι οποίες προκύπτουν εκ των πραγμάτων από τη διαφορετικότητα του νησιωτικού χώρου.
Η γεωγραφική απόσταση και η “απομόνωση” λόγω του θαλάσσιου παράγοντα από την Ηπειρωτική χώρα (και κατ’ επέκταση την Ευρώπη) είναι προφανές ότι δημιουργεί δυσκολίες στην αμεσότητα των ενεργειών και της μέριμνας για τα νησιά.
Τα γεωγραφικά και φυσικά εμπόδια όμως, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση , αλλά και την έλλειψη υποδομών και ευκαιριών, οδηγεί αργά αλλά συστηματικά στη μείωση των πληθυσμών, που κατοικούν εκεί.
Η Πολιτεία ως εκ τούτου , επιβάλλεται να αναγορεύσει σε ύψιστη προτεραιότητά της τα μέτρα στήριξης των νησιών, να δώσει ξανά ζωή στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές και να τα καταστήσει πόλο έλξης για κατοίκους και επιχειρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον μοναδικό νησιωτικό τους χαρακτήρα.
Περαιτέρω, είναι αναγκαία και η έντονη ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στα θέματα νησιωτικότητας, καθώς πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο , κατά κοινή παραδοχή, δεν έχει μέχρι σήμερα η δέουσα βαρύτητα, παρά το γεγονός ότι αφορά μεγάλο μέρος των Κρατών-Μελών.
Απαραίτητη είναι η μέριμνα για τη δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών σε κάθε επίπεδο (υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια). Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών δημιουργεί αρχικά το αίσθημα της ασφάλειας, τόσο στον μόνιμο κάτοικο όσο και σε αυτόν που επιλέγει να διαμένει μόνιμα στα νησιά. Επιπλέον δίνει και το στίγμα της Πολιτείας, ότι βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρχει ίση μέριμνα και φροντίδα για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών όπως συμβαίνει με τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στα πλαίσια αυτά πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι να δοθούν τα απαραίτητα εκείνα κίνητρα ώστε τα νησιά να καταστούν πόλοι έλξης της επιχειρηματικότητας. Πλέον, το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης οικονομίας κινείται αποκλειστικά μέσω τεχνολογίας. Η ανάγκη φυσικής παρουσίας μιας επιχείρησης στα κέντρα αποφάσεων, πχ στην πρωτεύουσα, έχει πλέον εκλείψει και η γεωγραφική απόσταση δεν αποτελεί απροσπέλαστο εμπόδιο. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει με τον μειωμένο ΦΠΑ (παρά την υπονόμευση του μέτρου αυτού από την προηγούμενη κυβέρνηση) καθώς και με το μεταφορικό ισοδύναμο για ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Η θεσμοθέτηση χαμηλών φορολογικών συντελεστών, εξασφαλισμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με μέτρα ανάπτυξης αλλά και προσέλκυσης εργαζομένων (πχ κάποια εξασφάλιση χαμηλών ενοικίων για τους εργαζόμενους) , θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο μεταφοράς επιχειρήσεων και εργαζομένων σε νησιωτικές περιοχές. Εκτός όμως από την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, θα πρέπει να δοθούν ερεθίσματα και για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και δη της εστιασμένης στην τεχνολογία, να δοθούν δηλαδή κίνητρα και παροχές σε νέους, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον, με την υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στα νησιά. Όλα τα παραπάνω όμως πρέπει να λειτουργήσουν συνολικά και αρμονικά. Για παράδειγμα, ακόμα και αν δοθούν τα κίνητρα σε επιχειρήσεις να μεταφερθούν σε κάποιο νησί, πως θα πείσουν τους εργαζομένους τους να έρθουν εφόσον δεν υπάρχουν επαρκώς στελεχωμένα νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες;
Η ίδια η Πολιτεία με την υποστήριξη της Ε.Ε. πρέπει να δώσει έμφαση και να οργανώσει σωστά αυτό το κομμάτι.
Πρέπει να γίνουν συνδυαστικές ενέργειες, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για τα νησιά, με την στήριξη των κατοίκων και με την παροχή κινήτρων τόσο για την επιστροφή των ανθρώπων εκεί όσο και για την προσέλκυση νέων ανθρώπων και επιχειρήσεων, όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο αλλά σε πανευρωπαϊκό. Οριζόντια μέτρα, τα οποία θα στηρίζονται σε αριθμούς (πληθυσμό / κατά κεφαλήν εισόδημα κλπ) είναι καταδικασμένα να αποτύχουν γιατί ακριβώς δεν λαμβάνουν υπόψη το σημαντικότερο, την ίδια τη νησιωτικότητα, η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς και με αναλογίες που ισχύουν για ηπειρωτικές περιοχές.
Λύσεις υπάρχουν. Απαιτείται όμως η πολιτική βούληση, σχεδιασμός και εφαρμογή, στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής Σεις και η Κυβέρνησή Σας έχετε αποδείξει ότι σας χαρακτηρίζουν. Θα είναι κρίμα να χαθεί περισσότερος χρόνος. Δεν μπορούμε να φέρουμε τον χρόνο πίσω, Μπορούμε όμως, όλοι μαζί , να προχωρήσουμε με γοργά βήματα και να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο και τις χαμένες ευκαιρίες,
Προς την κατεύθυνση ουσιαστικής εκπλήρωσης της μνησθείσης συνταγματικής επιταγής, κομβικό στοιχείο αποτελεί η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά. Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των Ιονίων Νήσων, το δίκαιο και βάσιμο του οποίου έχουν αναγνωρίσει πανηγυρικά όλες οι κυβερνήσεις, πλην όμως , δυστυχώς η ένταξη της Χώρας μας στα Μνημόνια, προέκρινε την εφαρμογή εισπρακτικών και όχι αναπτυξιακών μέτρων.
Οι αλλαγές των συντελεστών του ΦΠΑ, πέραν της αυτονόητης αναπτυξιακής προοπτικής , θα αποκαταστήσουν την αδικία προς τους κατοίκους των Ιονίων νησιών, οι οποίοι , αν και πλήττονται , εξίσου με τους κατοίκους άλλων νησιωτικών συμπλεγμάτων, όπως οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου ή των νησιών Αλαντ της Φιλανδίας ,της Κορσικής, των νησιών Αζόρες και άλλων, όπου αναγνωρίζεται η μειονεκτικότητα τους εξαιτίας των προβλημάτων της νησιωτικότητας, δεν απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ σαν αντιστάθμιση της μειονεκτικότητας αυτής.
Είμαστε βέβαιοι ότι Σεις , έχοντας την Ανάπτυξη ως πρώτιστη προτεραιότητα και βασικό στοίχημα, θα αναγνωρίσετε εμπράκτως ότι η γενναία μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά, είναι μοχλός ανάπτυξης και προόδου με τελικό ωφελούμενο την Χώρα μας.
Σεις Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ έχετε προσκαλέσει όλους τους Έλληνες να σας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του οράματος που έχετε για την Ελλάδα. Να συμμετέχουν ενεργά στην κοινή προσπάθεια. Εμείς ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή στην πρόσκλησή Σας και δηλώνουμε παρόντες σε ό,τι μας αναλογεί στην προσπάθειά Σας αυτή, αισθανόμενοι βάσιμα την βεβαιότητα ότι και η Ελληνική Πολιτεία θα ανταποκριθεί στα αυτονόητα με τρόπο αποτελεσματικό.

Previous Article

Επιστολή του Μητροπολίτη Κέρκυρας προς την λοιμωξιολόγο Ελένη Γιαμαρέλλου

Next Article

Επιστολή Περικλή Κατσαρού στον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Σχετικά Άρθρα