Συνεδρίασε η γνωμοδοτική επιτροπή τουρισμού

Share:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, η 2η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τουριστικό κλάδο και τις επερχόμενες εξελίξεις, καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και πως αυτά θα εφαρμοστούν στις ξενοδοχειακές μονάδες, την στήριξη όλων των επιχειρήσεων του κλάδου και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, αλλά και ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κος Αλέξανδρος Αλεξάκης, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, στο Υπόμνημα Μέτρων Στήριξης για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας στην ΠΙΝ, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και κάλεσαν τους συμμετέχοντες εκπροσώπους φορέων να τοποθετηθούν σχετικά.

Το υπόμνημα αυτό, εκπονήθηκε έπειτα από συνεχείς επαφές τόσο της Περιφερειάρχη, όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας της ΠΙΝ, με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ως εκ τούτου και κατόπιν των σχετικών διεργασιών καταθέτουμε την δέσμη μέτρων, όπως έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί και την οποία για πρακτικούς λόγους παρουσιάζουμε σε τέσσερις βασικούς άξονες παρέμβασης.
Αναλυτικά , το πλαίσιο των προτάσεων έχει ως εξής:

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Θεσμοθέτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των κλάδων που πλήττονται περισσότερο, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και με έτος βάσης το 2019.

 1. Άρση των περιορισμών του τραπεζικού δανεισμού για φυσικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και επιπλέον μετέχουν ως εταίροι σε νομικά πρόσωπα των πληττόμενων κλάδων.
 2. Διεύρυνση του επιδόματος των 800 ευρώ ανά 45ημερο, σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται, με ανάλογη προσαρμογή του βοηθήματος για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά.
 3. Αποκατάσταση της παράλειψης ένταξης ορισμένων εποχικών ΚΑΔ (π.χ παντοπωλεία), στην απόδοση του επιδόματος των 800 ευρώ.
 4. Χορήγηση ρευστότητας, μέσω δανείων, με εγγύηση δημοσίου και με χαμηλό επιτόκιο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
 5. Επέκταση της μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις με ιδιόκτητο ακίνητο.
 6. Αναστολή πλειστηριασμών επαγγελματικής στέγης και πρώτης κατοικίας.
 7. Την παράταση μέχρι 30/04/2021 της έκπτωσης του 40% σε όλες τις πληρωμές ενοικίων των επιχειρήσεων που είτε έχουν κλείσει με δημοσία εντολή είτε είναι πληττόμενες από την πανδημία.

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Μηδενική Προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά.
 2. Αναστολή των ενήμερων ρυθμίσεων ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος του 2020 και δυνατότητα εκ νέου επιλογής, μετά το πέρας των έκτακτων μέτρων, για όλους τους επιχειρηματίες, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν. 4670/20.
 3. Επέκταση της έκπτωσης του 25% μέχρι τη λήξη της πανδημίας, σε όλες τις εμπρόθεσμες πληρωμές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
 4. Μη είσπραξη δημοτικών τελών και αναστολή πληρωμής υφιστάμενων ρυθμίσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το τέλος του χρόνου και την αντικατάσταση των αντίστοιχων εσόδων των δήμων από ενίσχυση των ΚΑΠ.
 5. Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών.
 6. Παράταση προθεσμίας για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών «παλαιού τύπου», μέχρι τέλους του έτους.

Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 1. Στήριξη της εργασίας με κάλυψη μεγάλου μέρους του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Επιδοτήσεις διατήρησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
 2. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους μέχρι την επιστροφή τους στην εργασία τους.
 3. Μείωση του ΦΠΑ σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας [εστίαση, διαμονή, μεταφορές, εμπόριο κ.λπ.]. Στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και ανταγωνιστικότητας και με μείωση του ΦΠΑ για το 2020 τουλάχιστον στα βασικά είδη διατροφής από το 13% στο 9%, στη διαμονή στο 6%, στην εστίαση στο 13%, στην υπηρεσία του τουριστικού πακέτου στο 13%, και στις μεταφορές στο 13%.
 4. Να μειωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων για όσους εργαστούν, προκειμένου να λάβουν επίδομα ανεργίας, από 100 σε 50 ένσημα, καθώς μειώνεται αντίστοιχα το διάστημα της εργασίας τους.
  Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ
 5. Μείωση του κόστους των εμπορευματικών μεταφορών και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 6. Επιτάχυνση διαδικασιών χρηματοδότησης, μέσω ΕΣΠΑ/ΠΕΠ, για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όλων των κλάδων, καθώς και προώθηση σχεδίων e-business.
 7. Παροχή κινήτρων για συνενώσεις (clusters), δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (networking) και δράσεων διασύνδεσης του τουριστικού κλάδου με την εγχώρια παραγωγή (τοπικά σύμφωνα προμήθειας προϊόντων με κλάδους τροφίμων, εξοπλισμού και κατασκευών). Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ-OpenMalls).
 8. Άμεση προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης έργων υποδομής που θα δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και θα συμβάλουν μελλοντικά στην δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής υπερθεμάτισαν για την δέσμη μέτρων που προτείνονται και αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα άμεσης προώθησης τους στα αρμόδια Υπουργεία, καθώς και την πολιτική υποστήριξη τους.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν την σημερινή συζήτηση, θα επανέλθουμε μόλις υπάρξουν σχετικές επίσημες ανακοινώσεις, τόσο για τις ταξιδιωτικές οδηγίες, όσο και για το πλαίσιο υγειονομικής λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων κλπ.

Previous Article

Ξεκινούν οι πτήσεις από Τσεχία για Κέρκυρα|Πράσινο φως από τις τσεχικές αρχές στους tour operators

Next Article

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σε τηλεδιάσκεψη με το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού

Σχετικά Άρθρα