Κριτική της Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο για τα έργα οδοποιίας.

Share:

Έξι μήνες μετά τη σύνταξη των μελετών και μετά από αρκετές
αναφορές στα πολιτικά όργανα του Δήμου ενημερωθήκαμε (και με τα
σχετικά έγγραφα) τόσο για τη δημοτική, όσο για την αγροτική οδοποιία
του 2019 (9 ος -12 ος ) ύψους 160.000 και 111.350 ευρώ αντίστοιχα.
Ενημερώνουμε τους δημότες ότι η επιλογή των συγκεκριμένων
δρόμων έγινε αποκλειστικά από τη δημοτική αρχή με τις τεχνικές
υπηρεσίες του δήμου, χωρίς να έχει υπάρξει καμία συμμετοχή ή έστω
ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, όπως και των περισσότερων
τοπικών συμβουλίων. Μάλιστα ο κ. Δήμαρχος ευθέως ομολόγησε ότι
ασκεί τα δικαίωματα που απορρέουν από τις νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για την ‘κυβερνησιμότητα’ των δήμων,
δηλαδή να αποφασίζει μόνη της η δημοτική αρχή.
Σε πρώτο στάδιο, σχετικά με τη γενική περιγραφή των τεχνικών
εκθέσεων παρατηρούμε:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
  Είναι θολή η έκφραση «ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΩΝ», αφού δεν αποσαφηνίζεται με
  ακρίβεια η έκταση και το είδος της παρέμβασης που θα γίνει σε κάθε
  δρόμο χωριστά, οπότε αφήνονται περιθώρια αυξομειώσεων κατά το
  δοκούν και βέβαια ακυρώνεται ο δημοτικός έλεγχος!
  Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε τεχνικά δελτία του πρώην ενιαίου
  Δήμου –για έργα που θα εκτελούνται παράλληλα!- αναφέρονται για
  κάθε δρόμο χωριστά τόσο η έκταση, όσο και οι ακριβείς παρεμβάσεις
  που προβλέπονται στη μελέτη.
 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
  Η έκφραση «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ
  ΔΙΕΛΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»,
  αλλά και η ποιότητα μερικών από τις περιγραφόμενες παρεμβάσεις
  (ασαφείς ως προς την κατανομή) δεν ταιριάζουν σε αγροτική οδοποιία.
  Επομένως μένουν υπόνοιες ότι υπάρχουν κι άλλες στοχεύσεις πέραν
  της καθαρής εξυπηρέτησης των αγροτών, κάτι που μας βρίσκει
  απολύτως αντίθετους.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ, ότι με μια οργανωμένη αυτεπιστασία θα
  μπορούσαν να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στο μεγαλύτερο μέρος
  του αγροτικού δικτύου και όχι σε ελάχιστους δρόμους.

Συγκεκριμένα υπό την επιστασία του αντιδήμαρχου κ. Βλάσση θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των αγροτών:
α) ότι προσωπικό και μηχανήματα διαθέτει ο Δήμος,
β) το ποσό των 111.350 ευρώ για προμήθεια υλικών οδοστρωσίας και
μικρής έκτασης τεχνικών έργων,
γ) η συνεργασία των Προέδρων των τοπικών συμβουλίων, οι οποίοι
μάλιστα (με έκδοση ‘ειδικής’ παγίας) να διέθεταν το απαιτούμενο
ποσό για την αμοιβή ντόπιων επαγγελματιών – χειριστών κατάλληλων
μηχανημάτων, ώστε να καλυφτεί η αρχική αδυναμία του δήμου σε
μηχανολογικό εξοπλισμό.
ΥΓ1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση ανά Δημοτική Ενότητα για τους
δρόμους που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες εργολαβίες, αλλά
και για τη συνεχιζόμενη δημοτική οδοποιία της προηγούμενης
περιόδου (από τον ενιαίο δήμο).
ΥΓ2. Όλα τα έγγραφα και επιπλέον εκ μέρους μας διευκρινήσεις
είναι στη διάθεση οποιουδήποτε συνδημότη ή άλλου ενδιαφερόμενου.

Previous Article

Next Article

Ο Δήμος Παξών για την επαναλειτουργία των σχολείων

Σχετικά Άρθρα