Γιάννης Κοντός: Η ομάδα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ παραπληροφορεί

Share:

Η αλήθεια κακοποιήθηκε για άλλη μια φορά από την «ανώνυμη ομάδα» υγείας ΣΥΡΙΖΑ και δικό μας καθήκον και αυτή τη φορά είναι η αποκατάσταση της αλήθειας.

Η τελευταία πράξη της «ανώνυμης ομάδας» είναι η κατηγορία κατά της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κέρκυρας, ότι τάχα απέλυσε 37 καθαρίστριες από το Νοσοκομείο!!! Ουδέν ψευδεστερον! Η πραγματικότητα αντίθετα είναι η εξής:

Κατα την διαδικασία πρόσληψης Καθαριστριών και Τραπεζοκόμων (ΙΔΟΧ), από το Γ.Ν.Κ., τηρήθηκαν, απαρέγκλιτα και κατά γράμμα, όσα ρητά προβλέπονται από την εγκεκριμένη από το Α.Σ.Ε.Π. Προκήρυξη.

Κατά την διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, η Διοίκηση του Γ.Ν.Κ. Προσφέρθηκε να επικουρήσει τα άτομα, που ήδη υπηρετούν στο Ίδρυμα, ώστε να καταστεί εφικτή η νομότυπη υποβολή των αιτήσεων τους, με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως δηλαδή προβλεπόταν ρητά από την προκήρυξη.

Παρόλα αυτά, ένας σεβαστός αριθμός συμμετεχόντων, με δική τους πρωτοβουλία, και σαφώς όχι με τάχα προφορικές οδηγίες της Διοίκησης του Νοσοκομείου, όπως ψευδώς ανεφέρθη, κατέθεσαν, αυτοπροσώπως τις αιτήσεις τους στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν.Κ., χωρίς αυτό να προβλέπεται από την προκήρυξη.

Αυτό όμως είχε ως συνέπεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού να θεωρήσει τις αιτήσεις αυτές απορριπτέες.

Το Γ.Ν.Κ. ανήρτησε, στις 01.06.2020, τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων και αναμένει, από το Α.Σ.Ε.Π. τους οριστικούς, κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η Διοίκηση του Γ.Ν.Κ. δεν είχε πρόθεση, ούτε προβλέπεται άλλωστε, να παρέμβει, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού που εποπτεύεται από το Α.Σ.Ε.Π., οπως η προκειμένη, και αυτό, ίσως, ξενίζει κάποιους που είχαν συνηθίσει αλλιώς ή έτρεφαν άλλες προσδοκίες.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, η «ανώνυμη ομάδα» προσφέρει στο Κερκυραϊκό Κοινό άφθονη παραπληροφόρηση. Ενίοτε η παραπληροφόρηση δεν είναι τόσο σοβαρό σύμπτωμα, εκτός όμως αν αυτή αφορά ζητήματα υγείας. Δηλαδή ζητήματα εξαιρετικά ευαίσθητα και δη σε μια ιδιαίτερη εποχή, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα. Επαναλαμβάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Η αλήθεια είναι πάντα πιο δυνατή από το ψέμα. Και δεν θα του επιτρέψουμε να επικρατήσει.

Previous Article

Ομάδα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ: Δε φτάνουν οι απολύσεις, χειροκροτούν και τη διοίκηση κιόλας…

Next Article

“Απολύσεις” στο προσωπικό καθαριότητας του Γ.Νοσοκομείου Κερκύρας, επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά Άρθρα