Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας

Share:

Καλούνται όλοι οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού & παραλίας για τα έτη 2020 – 2022 να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρα
στην Αχαράβη μέχρι 26-06-2020.
Η απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας, θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
υπ’ αριθμ.: 47458 ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.
υπ’ αριθμ.: 56468 ΕΞ2020 (ΦΕΚ 2198/Β΄/5-6-2020) και ισχύει. Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως αυτό ισχύει με την παρούσα ΚΥΑ
άρθρο 4.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στους υπεύθυνους
ανά Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί, στο Δημαρχείο Βόρειας
Κέρκυρα στην Αχαράβη, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: κ. Απόστολος Κωνστάντης 26633 – 60111
Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ: κ. Σπυρίδων Ξανθός 26633 – 60152
Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ: κ. Έλενα Γραμμένου 26633 – 60152
Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ: κ. Ματούλα Σαλβάνου 26633 – 60158

Previous Article

Με τον Υποστράτηγο της Π.Υ συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Μελίτα Ανδριώτη

Next Article

ΛΑ.ΣΥ: Μπαλάκι ευθυνών η μεταφορά του Α! Πυροσβεστικού Σταθμού

Σχετικά Άρθρα