Ο Γιώργος Καρύδης για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου

Share:

Στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις 29-06-2020, συζητήθηκε μετά από Πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Καρύδη ( επικεφαλής της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ) το θέμα της παραχώρηση της παραλιακής ζώνης της πόλης της Κέρκυρας από το Καφέ-Γυαλί μέχρι και τον Ανεμόμυλο, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΟΚ, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ψήφισε ομόφωνα ( είχαν αποχωρήσει οι Παρατάξεις ‘’Πρώτα η Κέρκυρα’’ και ‘’Κερκυραϊκή Αναγέννηση’’) την παρακάτω Εισήγηση του Γιώργου Καρύδη:
‘’Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό ΑΑΠ305 απόφαση με την οποία αποχαρακτηρίστηκε από λιμενική ζώνη που ανήκε στον ΟΛΚΕ το παραλιακό μέτωπο της πόλης της Κέρκυρας, που περιλαμβάνει τις περιοχές από το Φάρο στο Καφέ Γυαλί μέχρι τον Ανεμόμυλο και εμπεριέχει τρεις πλατείες, την Πλατεία Νέου Φρουρίου με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το Σιντριβάνι και την πλατεία του ΟΑΕΔ καθώς και το τμήμα της παραλιακής ζώνης που βρίσκεται ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας (ΝΑΟΚ) και οι εγκαταστάσεις του.
Ο αποχαρακτηρισμός σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέτωπο ως αιγιαλός, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2971/2001, παραμένει κοινόχρηστο, με κύριο προορισμό την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα.
Κατά συνέπεια με την πράξη αποχαρακτηρισμού του παραλιακού μετώπου έγινε το πιο σημαντικό βήμα για να μεταβιβαστεί το παραπάνω θαλάσσιο μέτωπο στο Δήμο Κέρκυρας, σήμερα Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Στη συνέχεια ο Δήμος θα παραχωρήσει προς τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας (ΝΑΟΚ), το τμήμα της ζώνης που του αντιστοιχεί. Έτσι θα ικανοποιηθούν δύο πάγια αιτήματα της Κερκυραϊκής κοινωνίας.
Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για να ολοκληρωθεί η τελική παραχώρηση του θαλάσσιου αυτού μετώπου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αποφασίζει σήμερα να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει άμεσα, με ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, την παραχώρηση προς το Δήμο του παραπάνω παραλιακού μετώπου της πόλης της Κέρκυρας.
Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε μια σειρά δράσεων επ’ ωφελεία των δημοτών και των επισκεπτών της Κέρκυρας αλλά και ο ΝΑΟΚ ένα από τα αρχαιότερα αθλητικά σωματεία της Ελλάδος να αποκτήσει μόνιμη στέγη και να μην βρίσκεται υπό καθεστώς αβεβαιότητας.

Η παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στον Υπουργό Οικονομικών, στους βουλευτές της Κέρκυρας και στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τις δικές τους ενέργειες’’.

Previous Article

Δωρεά του Επιμελητηρίου στο ΕΚΑΒ

Next Article

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ηγείται έργου ενίσχυσης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα

Σχετικά Άρθρα