Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας ορίστηκε ως εκπαιδευτική μονάδα χορήγησης ειδικότητας επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής

Share:

Στο πλαίσιο πρόσφατης κείμενης νομοθεσίας, άλλαξε πλήρως το καθεστώς που διέπει τις νοσηλευτικές ειδικότητες.
Για φέτος συστάθηκαν 1650 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών ”Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” και 600 θέσεις “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας (Κοινοτικής Νοσηλευτικής)”
Στην 6η ΥΠΕ κατανεμήθηκαν 255 θέσεις Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση διεκδίκησε να είναι μεταξύ των Νοσοκομείων που θα χορηγούν την ως άνω ειδικότητα.
Στο σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε την 1-7-2020 προβλέπονται 10 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Το πρόγραμμα είναι 18 μήνες και η επιλογή των συμμετεχόντων προβλέπεται να γίνει μέχρι την 30-9-2020.
Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές θα λαμβάνουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους το βασικό μισθό του εισαγωγικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας που ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές που λαμβάνει το μόνιμο προσωπικό.
Αναφορικά με την ως άνω εξέλιξη ο Διοικητής του ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωνίδας Ρουμπάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“ Η κατανομή 10 ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, στο Νοσοκομείο μας αποτελεί σημαντικό γεγονός και μας καθιστά πλέον Εκπαιδευτική Μονάδα χορήγησης Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας της Διοίκησης με την Νοσηλευτική Διεύθυνση και πιστοποιεί το υψηλό επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των νοσηλευτών μας.
Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που θα επιλέξουν το Νοσοκομείο Κέρκυρας να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τα εφόδια της γνώσης που απαιτούνται, προκειμένου στο μέλλον αποτελεσματικά να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών”.

Previous Article

Μηνιαία δραστηριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών των Ιονίων Νησιών

Next Article

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεντρικής Κέρκυρας

Σχετικά Άρθρα