1.700.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση δυο εκκλησιών στην Κέρκυρα.

Share:

Υπεγράφησαν οι εντάξεις των έργων στο ΕΣΠΑ από την Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», οι πράξεις «Συντήρηση και αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Ναού Αγίων Σαράντα Περιβολίου Κέρκυρας» και «Συντήρηση και αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Άνω Κορακιάνας Κέρκυρας» με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

«Σε συνεχή εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης των πλούσιων εκκλησιαστικών μνημείων της Κέρκυρας με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία», δηλώνει η Περιφερειάρχης.

Tο πρώτο έργο, προϋπολογισμού, 1.000.000 ευρώ, αφορά στην συντήρηση και αποκατάσταση του κτηριακού συνόλου του Ιερού Ναού Αγίων Σαράντα στον οικισμό Περιβολίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας που βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ. νότια της πόλης της Κέρκυρας.

Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική επτανησιακού τύπου με ξύλινη δίρριχτη στέγη και ημικυκλική αψίδα ιερού. Εσωτερικά διασώζει ιδιαίτερα σημαντικό τοιχογραφικό διάκοσμο, που σύμφωνα με κτητορική επιγραφή χρονολογείται το 1704. Το κωδωνοστάσιο του ναού ανήκει στον τύπο του διάτρητου τοιχώματος και χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα. Στο συγκρότημα του ναού ανήκουν δύο βοηθητικά κτήρια, ένα του 18ου αιώνα και ένα του 19ου. Ο ναός και το κτηριακό συγκρότημα που τον συνοδεύει παρουσιάζει προβλήματα και φθορές λόγω παλαιότητας και κακής συντήρησης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αφορούν σε καθαρισμούς περιβάλλοντος χώρου, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις και αρχαιολογική τεκμηρίωση στον περιβάλλοντα χώρο του κτηριακού συγκροτήματος, εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της φέρουσας τοιχοποιίας, αρμολογήματα, αποκαταστάσεις επιχρισμάτων, επισκευή – αντικατάσταση στεγών, εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και φορητών εικόνων, εργασίες επιδιόρθωσης – ευπρεπισμού περίφραξης, δίκτυο πυρόσβεσης, μελέτη φωτισμού και εφαρμογή της, στατική μελέτη, τοποθέτηση πάγκων ανάπαυσης στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, τοποθέτηση ενημερωτικής δίγλωσσης πινακίδας και σε γραφή Braille, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και φυλλαδίου σε γραφή Braille, διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και προβολής του έργου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 29/12/2023.

Συντήρηση και αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Άνω Κορακιάνας Κέρκυρας

Η πράξη, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, αποσκοπεί στην συντήρηση και αποκατάσταση του μνημειακού συνόλου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του οικισμού Άνω Κορακιάνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας που βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. περίπου βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας. Ο ναός είναι μονόχωρη βασιλική επτανησιακού τύπου με ξύλινη δίρριχτη στέγη και ημικυκλική κόγχη ιερού στα ανατολικά και νεότερο κωδωνοστάσιο με
στοιχεία μπαρόκ.

Ο ναός φέρει τοιχογραφίες του 16ου και 18ου αιώνα. Στο συγκρότημα ανήκει, επίσης, ένα βοηθητικό κτήριο, παλαιό ελαιοτριβείο. Ο ναός έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1989. Το μνημειακό σύνολο παρουσιάζει προβλήματα και φθορές λόγω παλαιότητας.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί το μνημειακό σύνολο του Αγίου Αθανασίου, αποτελούμενο από τον Ι.Ν. και ένα βοηθητικό κτήριο, αποκατεστημένο προσβάσιμο και λειτουργικό.
Το βοηθητικό κτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος πληροφόρησης κοινού. Επιπλέον θα παραδοθούν συντηρημένες οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες του ναού, μελέτη για την αποκατάσταση κτηρίων, μελέτη στατική και φωτισμού, διαμορφωμένος ο περιβάλλοντας χώρος, επιδιορθωμένη περίφραξη, δίκτυο πυρόσβεσης, φωτισμός, πάγκος ανάπαυσης. Τέλος θα τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα (δίγλωσση) και σε γραφή Braille., δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο και φυλλάδιο σε γραφή Braille.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

Previous Article

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: “Θα τιμηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Λευκάδα”

Next Article

Ο Νίκος Γκούσης για τον Ερημίτη

Σχετικά Άρθρα