Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Απάντηση Λίνας Μενδώνη σε ερώτηση Αλέκου Αυλωνίτη για τις Φιλαρμονικές

Στις 16 Ιουνίου 2020 κατατέθηκε ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξανδρου Αυλωνίτη, την οποία συνυπέγραψαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ζητά την άμεση στήριξη των Φιλαρμονικών Μουσικών Σωματείων της Κέρκυρας.

Ύστερα από την ερώτηση, στις 15-7-2020 μας απεστάλη Απάντηση, την οποία υπογράφει η Υπουργό Πολιτισμού. Η απάντηση είναι εξαιρετικά σύντομη και γενικόλογη, ενώ δεν απαντώνται πραγματικά τα θέματα που τέθηκαν με την ερώτηση μας και κυρίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να επανέλθει η ομαλότητα κατά τη διενέργεια των μαθημάτων πνευστών οργάνων. Επιπλέον, η Υπουργός δεν μας αναφέρει εάν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για τη διενέργεια δοκιµών / προβών και µικρών εκδηλώσεων.

Υπό αυτή την έννοια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η υπεκφεύγουσα απάντηση αυτή καλύπτει στην πραγματικότητα τα θέματα που τέθηκαν από την Ερώτηση μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7400/16.6.2020 Ερώτηση με θέμα:
«Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης του μαρασμού των Φιλαρμονικών μουσικών σωματείων»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7400/16.6.2020 Ερώτησης ………. σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα Φιλαρμονικά μουσικά σωματεία της Κέρκυρας, -όπως άλλωστε κάθε φιλαρμονικό σωματείο της χώρας- παράγουν πολιτισμό, τον οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό και να στηρίξουμε με κάθε μέσο.
Με γνώμονα την αρχή αυτή, το Υπουργείο Πολιτισμού, στις αρχές του τρέχοντος έτους εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του, ειδική πρόσκληση για επιχορηγήσεις των Φιλαρμονικών Σωματείων της χώρας. Στο πλαισιο της πρόσκλησης αυτής, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις για 11 Φιλαρμονικές συνολικού ποσού 59.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι ουδέποτε στο παρελθόν δεν είχε εκδοθεί πρόσκληση ειδικά για τα Φιλαρμονικά Σωματεία.
Ως προς τα υγειονομικά μέτρα, την 16.5.2020 δημοσιεύθηκε η υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1867), σύμφωνα με την οποία καθορίσθηκαν οι κανόνες επαναλειτουργίας των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, για τις οποίες αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκτοτε, οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΥΑ κανόνες και οι κυρώσεις που τους συνοδεύουν επαναλαμβάνονταν σε κάθε επόμενη κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιευόταν, με μικρές διαφοροποιήσεις κάθε φορά, ανάλογα με τα υγειονομικά μέτρα, όπως επικαιροποιούνταν κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΥ.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, οι οποίες κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης περιλαμβάνουν και ζητήματα χορωδιών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν είναι, ωστόσο, αρμόδιο να εκδίδει οδηγίες για πολιτιστικά σωματεία per se. Και τούτο διότι το φάσμα δραστηριοτήτων των πολιτιστικών σωματείων είναι ευρύτατο και μπορεί να καλύπτει πληθώρα μη συναφών οικονομικών-πολιτιστικών-κοινωνικών δράσεων, όπως εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα (πανηγύρια), μαθήματα παραδοσιακών χορών, ομάδες ανώνυμων αλκοολικών, φιλαρμονικά μουσικά σωματεία κ.λπ. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που η δραστηριότητα κάθε σωματείου καλύπτεται από οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν συναφείς δραστηριότητες, όπως εν προκειμένω η χρήση πνευστών από δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δέον όπως ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.
Επισημαίνεται ότι για τους υγειονομικούς κανόνες αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή του ΕΟΔΥ, με την οποία το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία, και ο ρόλος του κάθε Υπουργείου εξικνείται στο να καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν επί τη βάσει των εκάστοτε Οδηγιών και τις συνακόλουθες κυρώσεις που πρέπει να συνοδεύουν τους κανόνες αυτούς.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ