Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού σε ερώτηση Αλέκου Αυλωνίτη για ναυαγοσώστες στις παραλίες

Στις 20 Μαΐου 2020 κατατέθηκε ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξανδρου Αυλωνίτη, την οποία συνυπέγραψαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Τουρισμού, σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή ανθρώπινων απωλειών λόγω πνιγμού στις θαλάσσιες περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κατά τη διάρκεια του θερινής περιόδου.

Ύστερα από την ερώτηση, στις 08-07-2020 μας απεστάλη Απάντηση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Τουρισμού. Η απάντηση ήρθε καθυστερημένα και εν μέσω τουριστικής περιόδου, με τουρίστες ήδη να έχουν καταφθάσει στο νησί, έχει ελλείψεις και είναι εξαιρετικά σύντομη και γενικόλογη.

Σε κανένα σημείο της απάντησης δεν αναφέρεται κάποια (έστω προτιθέμενη) κυβερνητική πρωτοβουλία για την πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες, ενώ γίνεται ελάχιστη αναφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να προνοήσει για τα αυτονόητα.

Επιπλέον δεν απαντώνται τα ειδικά θέματα που τέθηκαν με την ερώτηση μας σχετικά με τη θωράκιση των παραλίων στις περιοχές της Δασιάς, Μπαρματίου, Μον Ρεπό, Σιδαρίου, Κοντογυαλού, Γλυφάδας, Αν. Στεφάνου Αυλιωτών, Αν. Σπυρίδωνος Παλ/των, Αν. Γεωργίου Πάγων, Αν. Βόρειου και Αχαράβης. Απ’ότι φαίνεται το Υπουργείο θεωρεί πως τα πλημμελή μέτρα προστασίας και ναυαγοσωστικής συνδρομής που εφαρμόζονται σήμερα είναι επαρκή.

Τελικά αποδεικνύεται ότι οι πολυσύχναστες ακτές θα συνεχίσουν να παραμένουν «γυμνές» από ναυαγοσωστική φύλαξη και ενόψει των δυσκολιών που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού.

Υπό αυτή την έννοια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η καθυστερημένη απάντηση αυτή καλύπτει στην πραγματικότητα τα θέματα που τέθηκαν από την Ερώτηση μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

Θέμα: «Ανθρώπινες απώλειες λόγω πνιγμού στις θαλάσσιες περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων νήσων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου».
Σχετ.: Η με Α.Π. 6671/20.05.2020 Ερώτηση.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων δέκα τρεις (13) Βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ σας γνωρίζουμε ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ασφάλεια των τουριστών και γίνονται συνεχείς ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Με την με α.π. 16795/17.09.2019 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ν. 4582/2018 (A΄ 208)» (Β’ 3512) και ειδικότερα στο άρθρο 2 «Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά», προβλέπεται ότι κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 αυτής, αδειοδοτείται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού και για την αδειοδότησή της υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα : «1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι: […] δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει, […]».

Πέραν της αδειοδότησης και των ελέγχων κάθε διοργάνωσης αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση, το Υπουργείο Τουρισμού έχοντας σαν γνώμονα τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου καθεστώτος λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων προέβλεψε σχετικές ρυθμίσεις στον ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101) για την προστασία όσων διαμένουν σε καταλύματα στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 46 ορίζεται η έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών και αποσαφηνίζεται το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους εντός τουριστικών καταλυμάτων. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, για το έτος 2020, προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4688, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με την περ. γ΄της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.2743/1999 (Α΄211) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 από τις ώρες 10:00 έως και 18:00 κατ΄ελάχιστο. Επιπλέον παρέχεται στους εκμεταλλευόμενους λουτρικές εγκαταστάσεις ο αναγκαίος χρόνος για τη σύναψη σχετικών συμβάσεων ανάθεσης και την πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών και τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού σε αυτούς. Επίσης, με την παρούσα διάταξη δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να μεταβάλλει το εύρος των ωρών και την ελάχιστη χρονική περίοδο για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας για το 2020.
Το Υπουργείο Τουρισμού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και ασφάλειας των τουριστών και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την αποφυγή στο μέτρο του δυνατού τραγικών συμβάντων πνιγμού και είναι σε διαρκή ετοιμότητα και επεμβαίνει όποτε χρειαστεί. Κατά τα λοιπά αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ»

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ