Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ της Κέρκυρας ζητούν από τους Δημάρχους του νομού μέτρα προστασίας από τον Covid-19

Επιστολή προς τους Δημάρχους του νομού απέστειλε ο σύλλογος εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ακολουθεί η επιστολή:

“Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που έχετε πάρει σχετικά με την προστασία των εργαζόμενων κατ εφαρμογή του εγγράφου του ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με Αρ. Πρωτ: Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.26635 και συγκεκριμένα αν έχουν εφαρμοστεί τα αναφερόμενα της παρ. 2.2.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης, στο πλαίσιο των πάγιων υποχρεώσεών του και σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας, (όπου προβλέπεται απασχόληση αυτού), οφείλει να εντοπίζει, να εκτιμά και να αξιολογεί τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας.
Με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ζητάμε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε όσους εισέρχονται στα Δημοτικά κτίρια. Εφιστούμε την προσοχή στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, για την τήρηση των ατομικών κανόνων υγιεινής.
Παρακαλούμε για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ,(Αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας ή τροποποίηση παραγωγικής διαδικασίας ή λήψη τεχνικών μέτρων, στις περιπτώσεις που οι θέσεις εργασίας γειτνιάζουν μεταξύ τους ή με τις θέσεις πολιτών-εξυπηρετούμενων, συνεργατών, κλπ, όπως π.χ. η τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών τύπου π.χ. Plexiglas, οριοθέτηση χώρου με ταινία, σήμανση στο έδαφος προς υπενθύμιση της απαιτούμενης απόστασης ασφάλειας, κλπ.),την παροχή στους εργαζόμενους τα κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, γάντια, γυαλιά, στολές ολόσωμες μιας χρήσης, ποδονάρια, σκούφοι, επιμανίκια μίας χρήσης), την προμήθεια και χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων χεριών, καθαριστικών, χαρτικών και τη δημιουργία στοκ που θα εξασφαλίσει επάρκεια σε περίπτωση παράτασης της πανδημίας ,την καθημερινή καθαριότητα των οχήματων του Δήμου ,την καθαριότητα της καμπίνα τους καθημερινά στο τέλος της βάρδιας και ανάμεσα στις βάρδιες εφόσον χρησιμοποιείται το ίδιο όχημα ή μέσο και από επόμενη βάρδια. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε κάθε τι που αγγίζεται από τους χειριστές (τιμόνι, ταχύτητες, διακόπτης παραθύρων, μπουτόν ασφάλειας πόρτας, χειρολαβές, υποβραχιόνια καθισμάτων, καθρέφτης κ.λπ.) και ότι άλλο προβλέπεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες/κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμόδιων φορέων. Επειδή οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. Παρακαλούμε να λάβετε τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της υγείας των συναδέλφων εφαρμόζοντας τα μέτρα που προβλέπονται και τον σχολαστικό καθαρισμό φίλτρων και συντήρηση των συσκευών ανακύκλωσης/ψύξης και θέρμανσης .
Προτείνουμε επικουρικά την θερμομέτρηση και καταγραφή των επισκεπτών στις εισόδους των κτιρίων την υποχρεωτική χρήση μάσκας των επισκεπτών και την εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συνάθροισης .
Επισημαίνεται η ευθύνη του εργοδότη για την εκπαίδευση των εργαζομένων, για την ασφαλή χρήση και την επίβλεψη χρήσης των ΜΑΠ. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα δεν θα επιτρέψουμε την έκθεση της υγείας των συναδέλφων σε κίνδυνο”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ