Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Βοήθημα από το Δήμο κεντρικής Κέρκυρας για την επανασύνδεση της ΔΕΗ

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (Φ.Ε.Κ.3088/Β/24-7-2020), δυνάμει του άρθρου 36 «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» του ν.4508/2017 (Β’ 474), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους και την επανασύνδεση της παροχής τους.

Προϋποθέσεις:

Η αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.
Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και τις 30/04/2020.
Οι προς εξέταση δικαιούχοι να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ, και επισυνάπτονται στο παρόν.
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία), Σαμάρα 13, 4ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2661362124, 2661362126 οι οποίες θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.7735/24-10-2020 απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ