Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ερώτηση Γιώργου Καρύδη για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας στέλνω εγγράφως την μία από τις δύο ερωτήσεις που δικαιούμαι να υποβάλλω στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας ζητώ να εισαχθεί σ΄ αυτή προς λήψη απάντησης από την κ. Δήμαρχο.
Είναι γνωστές οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με την προμήθεια και την ποιότητα των ειδών και μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής των εργαζομένων στο Δήμο.
Πληροφορηθήκαμε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Ο.Τ.Α. ‘’Η ΚΕΡΚΥΡΑ’’ έχει διατυπώσει έγγραφη καταγγελία και διαμαρτυρία για την απόφαση 15-10/26-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους Διακήρυξης για την ‘’Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας’’ για το προσωπικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με προϋπολογισμό ύψους 174.250 ευρώ με Φ.Π.Α.
Οι λόγοι που αναφέρονται στην Διαμαρτυρία αφορούν κυρίως:
1) Την παράλειψη διαβούλευσης του Δήμου για ζητήματα προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας με εκπροσώπους του παραπάνω Σωματείου, ενώ αυτό είχε ζητηθεί.
2) Τη μη σύσταση από το Δήμο της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
3) Ζητήματα σχετικά με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας.
4) Την παράλειψη προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού για τον Covid 19.
5) Την παράλειψη υπολογισμού για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας για το εποχικό προσωπικό του Δήμου, που θα απασχοληθεί στην Καθαριότητα, στην Πολιτική Προστασία και στην υπηρεσία Πρασίνου καθώς και για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Δήμο οχτώ μήνες μέσω ΟΑΕΔ.
Με βάση τα παραπάνω ζητώ από την κ. Δήμαρχο να μας απαντήσει:
α)Ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής επί των παραπάνω αιτιάσεων;
β) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού του Δήμου; και
γ) Τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με τα ζητήματα τεχνικής ασφάλειας και υγειονομικής προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο;

Παρακαλώ η παρούσα Ερώτηση να κοινοποιηθεί και στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ
Οπτικοακουστικό υλικό ενόψει της ημερίδας, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (10:00-17:00, Ιόνιος Ακαδημία – Κέρκυρα), με θέμα: “Ο Ιωάννης Καποδίστριας και οι ιστορικοί δεσμοί των Ιονίων Νήσων με τη Γενεύη”, στο πλαίσιο του συμποσίου “Ημέρες Ιωάννη Καποδίστρια” που θα λάβει χώρα στην Κέρκυρα (21-25/9/2022)