“Τι ΔΕΝ απάντησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για τα ογκώδη στο Παλαιό Φρούριο”

Share:

Απάντηση εξέδωσε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για τις απαράδεκτες εικόνες με τα ογκώδη στο Παλαιό Φρούριο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση των δημοσιεύσεων στις οποίες προέβησαν ΜΜΕ του Ν. Κέρκυρας, χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί, επί μήνες, για την απόσυρση των αποξηλωθέντων υλικών και του εκποιούμενου υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας και των Γενικών Αρχείων Κέρκυρας, φέρουμε εις γνώσιν σας τα εξής:

Η Δημόσια Σύμβαση του Έργου «Αναβάθμιση στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας» (ΟΠΣ 5007733, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020), υπεγράφη τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της εταιρείας «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 2019 (ΑΔΑ: ΨΤΚΕ4653ΠΣ-ΧΙΖ, 195ΥΜν005668585 2019-10-08).

Προτού ακόμη ξεκινήσουν οι εργασίες, προ της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2019, οι Υπηρεσίες της ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ.Κ. και των Γ.Α.Κ. είχαν απευθυνθεί τόσο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. όσο και στην ανάδοχο εταιρεία αναφορικά με το θέμα της απομάκρυνσης του υλικού που επρόκειτο να αποξηλωθεί, το οποίο και τοποθετήθηκε, προσωρινά, καθ’ υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων, με την οποία υπάρχει αγαστή συνεργασία, έδειξε αμέριστη συμπαράσταση και ανοχή επί του θέματος, κοινοποιώντας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα έγγραφα για την απόσυρση του υλικού.

Οι Υπηρεσίες της ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ.Κ. και των Γ.Α.Κ., ήδη από τα μέσα Ιανουάριου 2020, απευθύνθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκποίηοη δημοσίου υλικού Ν. Κέρκυρας, ήτοι στο Τελωνείο Λάρισας, υποβάλλοντας σχετική αναγγελία. Η εν λόγω Υπηρεσία προώθησε, από τα τέλη Φεβρουάριου 2020, το αίτημα στη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού του Υπ. Οικονομικών, χωρίς περαιτέρω εξέλιξη, καθώς έχουν ανασταλεί όλες οι διαδικασίες εκποίησης λόγω της πανδημίας COVID-19.

Τόσο η ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ. Κέρκυρας όσο και τα Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας επί όλων των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκόψει κατά την έκβαση του Έργου, διαβεβαιώνουν πως έχουν διαχειριστεί και το θέμα του αποξηλωθέντος – εκποιούμενου υλικού βάσει των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών.

Για τα ανωτέρω τηρούνται αρχεία στις Υπηρεσίες».

Previous Article

Αποκατάσταση της “Ανουντσιάτα”. Σύμβολο της πολυπολιτισμικότητας και της ιστορίας

Next Article

Ένωση Γενικών Γιατρών Κέρκυρας: “Η 6η ΥΠΕ αποδυναμώνει τα κέντρα υγείας”

Σχετικά Άρθρα