Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Νίκος Γκούσης: Δημοκρατική δημοτική λειτουργία ή ενός ανδρός αρχή;

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο ζωής έχει γίνει πλέον κοινή πεποίθηση ότι η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει τηνυπερσυγκεντρωτική λειτουργία «ενός ανδρός αρχή», η οποία σταδιακά συμπληρώνεται από παραγοντισμό και ομαδοποιήσεις.Αναμενόμενο επακόλουθο είναι η δημιουργία  πολιτικού κλίματος παθογένειαςακόμα και με τοπικιστικές συγκρούσεις. αλλά και στα ‘υπηρεσιακά’ μεγκρίνια καιδυσλειτουργία.
Δύο είναι οι αιτίες αυτής της προβληματικής διακυβέρνησης:
Α) Οι κυβερνητικές νομοθετικές ρυθμίσεις    πουέχουν επιβάλει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλοέχοντας αφαιρέσει αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιομεταφέροντάς τες στην ΟικονομικήΕπιτροπή και στην ΕπιτροπήΠοιότητας Ζωής, οι οποίες στην ουσία ορίζονται από το Δήμαρχο (5 στα 7 μέλη) και επομένως ελέγχονται απόλυτα απ’ αυτόν.
Πλέον, η παρουσία της μειοψηφίαςείναι διακοσμητικήακόμα και σε κορυφαίες πολιτικές λειτουργίες, όπως είναι η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, ενώ μια σειρά από σοβαρές αρμοδιότητες (Οικονομικά, Προγραμματικές Συμβάσεις, προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού,Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων κ.α) δεν ελέγχονται από τα κυρίαρχα όργανα που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια.
Β) Η πολιτική επιλογή Δημοτική Αρχής, η οποία όχι μόνο  βολεύτηκε, αλλά καιενίσχυσε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο με επιπλέον στεγανά.Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα: 

1) Κανείς δεν απαγόρευει στη Δημοτική Αρχή να φέρνει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση- ψήφιση ή έστω για απλή ενημέρωσητα έργα (δρόμοι, αναπλάσεις, κτιριακά)που σχεδιάζει, αλλά και τις μικροπαρεμβάσεις σε τεχνικά (γεφύρια, αντιπλημμυρικά) που εκτελεί.Όμως καμία ενημέρωση….. ούτε καν για το μεγάλο πρόγραμμα του στησίματος του Δήμου των 2.000.000 ευρώ δεν έχει γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο της πρότασης που έχει υποβληθεί.
2) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έχει συνεδριάσει για κανένα θέμα!!, ενώ και η Οικονομική Επιτροπή σχεδόν τις μισές φορές λειτουργεί με κατεπείγουσες συνεδριάσεις σε ελάχιστα περιθώρια για ενημέρωση- ειδοποίηση της μειοψηφίας (αν γίνει έγκαιρα αντιληπτότο σχετικό μέιλ).Τέλος, πολλά θέματα προστίθενται τη τελευταία στιγμή, για τα οποία προφανώς καθίσταται ανέφικτη η μελέτη της εισήγησης.
3) Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που ψηφίστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (με αρνητική ψήφο των ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. και ΛΑ.ΣΥ.) αποδυναμώνει τόσο τις Διοικητικές Διευθύνσεις του Δήμου,όσο και τον αναγκαίο υπηρεσιακό έλεγχο νομιμότητας.Η σύσταση των εννιά αυτοτελών γραφείων που υπάγονται άμεσα στο Δήμαρχο αποτελεί πολιτική επιλογή συγκεντρωτικής λειτουργίας και προφανώς θα λειτουργούν σύμφωνα με τη βούληση και τις εντολές του ενισχύοντας υπέρμετρα και ίσως ανεξελεγκτα την εξουσία του. Είναι δυνατόν ακόμα και τα ευαίσθητα θέματα του περιβάλλοντος να κρίνονται από την υπογραφή του Δημάρχου; Κι όμως!!
4) Τέλος η επιλογή του Δημάρχου να μην ορίσει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών (ίσως μοναδική περίπτωση!) σε συνδυασμό με το μυστικοπαθές έργο των τεσσάρων προσωπικών του Ειδικών Συμβούλων είναι μία ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση υπερσυγκεντρωτισμού.Μάλιστα όχι μόνο δεν έχει γίνει ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για το όποιο «έργο» έχουν προσφέρει, αλλά ούτε καν έχει αναφερθεί ονομαστικά η πρόσληψή τους!
Η ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. έχει εκφράσει την πολιτική της διαφωνία για όλα τα προαναφερθέντα στα όργανα του δήμου που συμμετέχεικαι σε κάθε ευκαιρία καλεί τη Δημοτική Αρχή να αλλάξει ρότα προς όφελος όλων και κυρίως των δημοτών.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ