Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Εγκρίθηκε η πίστωση 19,5 εκατ. για ενίσχυση παραγωγών λαϊκών αγορών και σπαραγγιών από τον Μάκη Βορίδη

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για την ενίσχυση των αγροτών που έ-χουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, υπέγραψε από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,Θεόδωρο Σκυλακάκη την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πίστωση των προβλεπόμενων ποσών που θα κατευθυνθούν στους παραγωγούς λαϊκών αγορών και σπαραγγιών.

Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, το ύψος του ποσού οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

– 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστη-ριότητα διεκόπη λόγω της απαγόρεσης των μετακινήσεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

– 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Θεσ-σαλίας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημό-σιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

– 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριό-τητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών α-γορών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους παραγωγούς λαϊκών αγορών ανέρχεται στα 14.800.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς σπαραγγιών, το ύψος του ποσού ενίσχυσης ορίζεται σε 270 ευρώ/στρέμμα και το συνολικό ποσό που θα διατε-θεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 4.731.210 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονι-κά Αίτηση ενίσχυσης μέσω αντίστοιχης εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση διασφαλίζεται η παροχή ρευστότητας προς τους παραγωγούς για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας της παν-δημίας του κορωνοϊού, προκειμένου να συνεχίσουν το παραγωγικό τους έργο.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνονται πλήρως και για μία ακόμη φορά οι δεσμεύσεις του κ. Βορίδη σχετικά με την ενίσχυση όλων των κλάδων του πρωτογενούς το-μέα που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ