Συνεδριάζει εκτάκτως τη Πέμπτη 20 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Share:

Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης:

” Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το αριθμ. πρωτ. 33954/2-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Βοήθεια στις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, εξαίρεση Παξών, Αντιπάξων και Διαποντίων από τα νέα περιοριστικά μέτρα λόγω covid-19.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ. Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατανομή και καθορισμός ή μη πρόσθετων προσόντων ανά κλάδο/ειδικότητα του τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΘΕΜΑ 3ο: 7η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 4ο: 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 της ΠΙΝ.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής «η Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.») προς το ΓΕΜΗ.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και Εμπορικού Επιμελητήριου.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου /δραστηριότητας: «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ» ιδιοκτησίας Ο.Δ.Α.Ζ. εκμεταλλευτές « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ» που βρίσκεται στη θέση «ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΚΛΙΜΑ» Δ.Ε. ΕΛΑΤΙΩΝ του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Υποδομών”.

Previous Article

Ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι είναι πραγματικότητα. Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά

Next Article

150 κρούσματα στη χώρα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για σήμερα. Ένα κρούσμα στη Κέρκυρα

Σχετικά Άρθρα