Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Σχεδόν 9.500 προσλήψεις σε δήμους για την καθαριότητα των σχολείων. Πόσοι προσλαμβάνονται στους Δήμους της Κέρκυρας

Η πράξη υπουργικού συμβουλίου, που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, προβλέπει τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κτλ.) και πριμοτοδούνται τα έτη εμπειρίας, προκειμένου να διευκολύνονται όσοι εργάζονται πολλά χρόνια στον τομέα της καθαριότητας. Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι ίδιος με τον περσινό- 5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.747 μερικής απασχόλησης- αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό που θα διατεθεί είναι 28 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 50%, σημειώνει ακόμη το ΥΠΕΣ, που αναφέρει επίσης ότι η πρόσληψη του προσωπικού: «θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου” (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου” (Β΄3324)” (ΦΕΚ Β΄ 3447), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος».

Στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας προσλαμβάνονται 35 πλήρους απασχόλησης και 34 μερικής απασχόλησης, σύνολο 69. Στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 9 πλήρους απασχόλησης και 8 μερικής σύνολο 17 και στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας 5 πλήρους απασχόλησης και 6 μερικής σύνολο 11.

Πηγή: www.lifo.gr

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ