Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

«Βροχή» νομοσχεδίων σε κρίσιμα μέτωπα ετοιμάζει η κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες – Ποιους τομείς αφορούν οι ρυθμίσεις

Μια «φθινοπωρινή αντεπίθεση» σε πολλά μέτωπα, με πληθώρα νομοσχεδίων, που θα κατατεθούν εντός των επόμενων μηνών στο Κοινοβούλιο, ετοιμάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το νομοσχέδιο που δίνει τέλος στα φαινόμενα που είχαν παρατηρηθεί με τις μεταγωγές ή τις άδειες καταδικασμένων τρομοκρατών, όπως του ∆ημήτρη Κουφοντίνα, φέρει τον τίτλο «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας».

Με αυτό εισάγονται αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών κρατουμένων, καθώς και για τη μεταγωγή καταδίκων κρατουμένων στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης και στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών. Κάτι τέτοιο, μάλιστα, απαγορεύεται στους καταδικασθέντες για εγκλήματα τρομοκρατίας. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών.

Ενα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν είναι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, με την επιτάχυνση της κατάρτισης των τοπικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και, μέσω αυτών, τον καθορισμό χρήσεων γης. Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, την ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και τη δημιουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.

Την επιτάχυνση δικών φιλοδοξεί να πετύχει με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ιδίως, δε, για τις χιλιάδες δίκες που εκκρεμούν με βάση τον Νόμο Κατσέλη. Με τη ρύθμιση θα προβλέπεται η υποχρεωτική εκδίκαση των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, εντός του 2021. Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίζουν από το Μαξίμου, αίρεται μια μακροχρόνια εκκρεμότητα, εξαιτίας της οποίας οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες τελούν υπό καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη, οιονεί προστασίας.

Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την άσκηση των ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων. Προβλέπεται ριζική ανασύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών Αρχών.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι, αφενός, ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας πολιτογράφησης αλλοδαπών για την αντικειμενική και γρήγορη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και για την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και πελατειακών πολι τικών. Αφετέρου, η οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που θα έρθει μέσα στο φθινόπωρο από το ΥΠ.ΕΣ. αφορά το Προσοντολόγιο, ώστε δηλαδή για κάθε δημόσιο υπάλληλο να είναι σαφώς προσδιορισμένα τα προσόντα του και τα καθήκοντά του και αυτοί που προσλαμβάνονται στο ∆ημόσιο να έχουν ακριβώς αυτές τις περιγραφόμενες προϋποθέσεις και στη συνέχεια να αξιολογείται το έργο τους με βάση την αποστολή που τους έχει ανατεθεί. Το τρίτο, που ίσως πάει για τον χειμώνα, θα αφορά την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το οποίο θα μεταφέρονται αρμοδιότητες, αλλά και πόροι, από το κεντρικό κράτος προς τους δήμους και τις περιφέρειες.

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τέλος, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων, ζητήματα σχετικά με τον αθλητισμό των ΑμεΑ, που αφορούν τη δικαιότερη και σύμφωνη με τις αρχές του αθλητισμού εκπροσώπηση στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής των επιμέρους φορέων της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι και των Παραολυμπιονικών.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, πέραν των νομοσχεδίων, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ήδη το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, με βασικό στόχο την ανάπτυξη και τον καθορισμό της στρατηγικής, των πολιτικών και των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. ∆ίνεται έμφαση στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Για τις μεταγωγές κρατουμένων τις άδειες τρομοκρατών και για το Σώμα Επιθεωρητών στις φυλακές.

• Για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

• Για την επιτάχυνση των δικών, και ιδίως για χιλιάδες δίκες που εκκρεμούν με τον Νόμο Κατσέλη.

• Για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας.

• Για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

• Για το Προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

• Για θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων.

• Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ