Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας στις 18.00

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. ΑΚολουθεί η ημερήσια διάταξη:
“1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 2. Έγκριση 1ης Παράτασης εργασιών για το Έργο: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νότιας Κέρκυρας» Προϋπολογισμού Σύμβασης 52.540,00 € με ΚΑ 30.7331.025 (συνεχιζόμενο Τεχν. Προγρ. 2019) ΣΑΤΑ, Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
  Ανάδοχος: «SUPERIOR PC I.K.E.» (εκπρόσωπος της εταιρείας Φατούρος Κων/νος) (Εισηγητής . Ο κ. Δήμαρχος)
 3. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020 με την έγγραφή σε αυτό έργων λόγω της αποδοχής χρηματοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το Έργο: «Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού δ.ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» Προϋπολογισμού Σύμβασης 16.600,00€ με ΚΑ 30.7335.004 συνεχ. ΤΕΧΝ. ΠΡ. ΣΑΤΑ 2019 Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
 5. Λήψη απόφασης για την συνέχιση της παραμονής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον Σύνδεσμο Αθλητισμού -Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας μέχρι 31-12-2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Κουρτέσης Νικόλαος )
 6. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, Δήμου Νότιας Κέρκυρας-Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Σαγιάς Γεώργιος )
 7. Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων των Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του Έργου CULTURALION. (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
 8. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας : Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, στο πλαίσιο ενεργειών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ 55, τ. Α’, 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Πρωτογενές αίτημα) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Σαγιάς Γεώργιος )
 9. Κατάθεσης πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Βιταλάδων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Σαγιάς Γεώργιος )
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης αναφορικά με την 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης αναφορικά με την 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007734 στο Επιχειρησιακά Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020. (Εισηγητής .Ο κ. Δήμαρχος)
 12. Έγκριση πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης του Κορονοϊού. Εισηγητής (Ο Αντιδήμαρχος κος Ανδριώτης Σωκράτης)
 13. Ενίσχυση απόρων και Έγκριση της αριθ.13-88/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Σαγιάς Γεώργιος )
 14. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Προϋπολογισμού της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων έτους 2020 ( Εισηγητής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΛΚ Δ.Σ κος Μπόγδος Νικόλαος)”

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ