Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η εισήγηση της ΛΑ.ΣΥ για την εκπαίδευση στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Έπρεπε να υπάρξει το πρόβλημα της πανδημίας του κορονοϊού και να το ζητήσουν συνολικά οι 19 από
τους 27 δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να γίνει επιτέλους αποδεκτό το αίτημα της «ΛΑΣΥ» για
μια γενική συζήτηση για την παιδεία. Την υποτιμημένη, κατά τη γνώμη μας, παιδεία τόσο από την
κεντρική εξουσία και όσο και τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Έπρεπε να υπάρξει η γενική απειλή
προκειμένου να κατανοηθεί, στο βαθμό που μάλιστα κατανοείται, η ανάγκη λήψης μέτρων για να
διασφαλιστούν οι πρέπουσες συνθήκες ασφάλειας στα σχολεία της περιοχής μας αλλά και οι σύγχρονες
συνθήκες εργασίας και μάθησης.
Η εισήγηση που έχετε στα χέρια αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γ. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οι εκπαιδευτικές δομές στο Δήμο μας είναι συνολικά 31 από τις οποίες λειτουργούν οι 29. Ακολουθεί
μια καταγραφή των δεδομένων τους. Κάποια στοιχεία συγκεντρώθηκαν τηλεφωνικά ενώ της
πρωτοβάθμιας είναι ελλιπή γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο διευθυντής. Ως εκ τούτου υπάρχει επιφύλαξη για
κάποια σφάλματα.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 1. ΣΦΑΚΕΡΩΝ: 30 ΝΗΠΙΑ, 4 εκπαιδευτικοί
 2. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ: 35 ΝΗΠΙΑ, 4 εκπαιδευτικοί,
 3. ΣΙΝΙΩΝ: 35 ΝΗΠΙΑ , 3 εκπαιδευτικοί
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 4. ΑΓΡΟΥ: 30 ΝΗΠΙΑ, 4 εκπαιδευτικοί
 5. ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ: 21 ΝΗΠΙΑ, 2 εκπαιδευτικοί
 6. ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ: 17 ΝΗΠΙΑ, 2 εκπαιδευτικοί
 7. ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ:26 ΝΗΠΙΑ, 3 εκπαιδευτικοί
 8. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ:17 ΝΗΠΙΑ, 2 εκπαιδευτικοί
 9. ΑΥΛΙΩΤΩΝ: 26 ΝΗΠΙΑ, 3 εκπαιδευτικοί
 10. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ:40 ΝΗΠΙΑ, 4 εκπαιδευτικοί
 11. ΝΥΜΦΩΝ: 15 ΝΗΠΙΑ, 1 εκπαιδευτικός
 12. ΘΙΝΑΛΙΟΥ: 66 ΝΗΠΙΑ, 5 εκπαιδευτικοί
 13. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ: 30 ΝΗΠΙΑ, 3 εκπαιδευτικοί
 14. ΣΙΝΙΩΝ:14 ΝΗΠΙΑ, 2 εκπαιδευτικοί
 15. ΝΗΣΑΚΙΟΥ:5 ΝΗΠΙΑ, 1 εκπαιδευτικός
 16. ΠΛΑΤΩΝΑ: Δεν λειτουργεί

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 1. ΑΓΡΟΥ : 115 ΜΑΘΗΤΕΣ, 16 εκπαιδευτικοί
 2. ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ: 233 ΜΑΘΗΤΕΣ, 30 εκπαιδευτικοί
 3. ΑΥΛΙΩΤΩΝ:106 ΜΑΘΗΤΕΣ, 15 εκπαιδευτικοί
 4. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ: 105 ΜΑΘΗΤΕΣ, 15 εκπαιδευτικοί
 5. ΠΛΑΤΩΝΑ: 98 ΜΑΘΗΤΕΣ, 15 εκπαιδευτικοί
 6. ΘΙΝΑΛΙΟΥ: 218 ΜΑΘΗΤΕΣ, 30 εκπαιδευτικοί
 7. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ: 138 ΜΑΘΗΤΕΣ, 18 εκπαιδευτικοί
 8. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ: Δεν λειτουργεί
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 9. ΑΓΡΟΥ : 109 ΜΑΘΗΤΕΣ, 16 εκπαιδευτικοί
 10. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ: 137 ΜΑΘΗΤΕΣ, 18 εκπαιδευτικοί
 11. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ : 44 ΜΑΘΗΤΕΣ, 5 εκπαιδευτικοί
 12. ΘΙΝΑΛΙΟΥ: 138 ΜΑΘΗΤΕΣ, 18 εκπαιδευτικοί
 13. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ: 74 ΜΑΘΗΤΕΣ, 5 εκπαιδευτικοί
  ΛΥΚΕΙΑ
  1.ΑΓΡΟΥ: 183 ΜΑΘΗΤΕΣ, 20 εκπαιδευτικοί
  2.ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ: 122 ΜΑΘΗΤΕΣ, 5 εκπαιδευτικοί
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΔΟΜΗΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕ ΑΝΩ ΑΠΟ
20 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ 3 100 11 3 1 7 0 0
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ 12 320 32 0 11 17 ; 0
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 7 1013 139 4 2 56 11; 40
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 5 512 62 0 5 27 13 20
ΛΥΚΕΙΑ 2 305 25 0 2 16 9 10
ΣΥΝΟΛΟ 29 2250 269 7 17 123 33; 70

2529 29
2548

Β. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα προβλήματα χωρίζονται σε πάγια και σε επίκαιρα λόγω της πανδημίας.
α) ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

 1. Δεν υφίσταται Παιδικός Σταθμός σε όλη Τη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Γεωργίου.
 2. Δύο Σχολεία δεν λειτουργούν. Αυτά είναι το νηπιαγωγείο Πλάτωνα & το Ειδικό Σχολείο Βελονάδων.
 3. Υπάρχουν τεράστια κτιριακά θέματα. Συγκεκριμένα:
  13 αίθουσες λειτουργούν σε κοντέινερ με 300 παιδιά σε αυτά (Λύκειο Αγρού 6, Σχολικό Κέντρο
  Βελονάδων 2, Νηπιαγωγείο Περουλάδων 1, Γυμνάσιο Περουλάδων 2, Σχολικό Κέντρο Κασσιώπης 2).
  Διαφόρων μορφών προβλήματα όπως στεγανότητας (π.χ. Γυμνάσιο Περουλάδων, Νηπιαγωγείο
  Αγρού, Νηπιαγωγείο Περουλάδων), στέγη από Ελλενίτ (παιδικός Σταθμός Σφακερών), σοβαρές
  ρωγμές (Γυμνάσιο Καρουσάδων), πρόβλημα ζέστης (το Σχολικό Κέντρο Καρουσάδων).
  Συνολική απαράδεκτη κατάσταση κτιρίων (π.χ. τα περισσότερα νηπιαγωγεία αλλά ιδιαίτερα των
  Νυμφών, Περουλάδων και Κασσιώπης καθώς και το Γυμνάσιο Περουλάδων).
  Κακή κατάσταση τουαλετών (π.χ. Γυμνάσιο Περουλάδων).
 4. Υπάρχουν σχολείο με απλήρωτα ενοίκια και με απειλές έξωσης (νηπιαγωγείο Βελονάδων).
 5. Πολλά σχολεία δεν έχουν επάρκεια αιθουσών (π.χ. Γυμνάσιο – Λύκειο Κασσιώπης, Σχολικό
  Κέντρο Κασσιώπης, Γυμνάσιο Θιναλίου, Λύκειο Αγρού, Σχολικό Κέντρο Βελονάδων, Γυμνάσιο
  Περουλάδων κλπ ).
 6. Υπάρχει θέμα καλύτερης οργάνωσης της συστέγασής διάφορων δομών (π.χ. Παιδικός Σταθμός
  και Νηπιαγωγείο Καρουσάδων, Νηπιαγωγείο Αχαράβης που είναι διάσπαρτο σε δύο κτήρια).
 7. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού και υποδομών. Τέτοιες είναι τα παιχνίδια εξωτερικού
  χώρου (π.χ. Παιδικός Σταθμός Σφακερών, Νηπιαγωγείο Περουλάδων), οι χώροι άθλησης (π.χ.
  Γυμνάσιο Περουλάδων), στέγαστρα εντός του σχολείου (π.χ. Σχολικό Κέντρο Αγρού) κλπ.
 8. Υπάρχει η ανάγκη νομιμοποίησης κτιρίων (π.χ. Σχολικό Κέντρο Αγρού, Γυμνάσιο – Λύκειο Αγρού).
 9. Οι Σχολικές Μεταφορές γίνονται από λεωφορεία που είναι γεμάτα, διαθέτουν συνοδό μόνο στα
  χαρτιά ενώ κινδυνεύουν να καταργηθούν για δεκάδες χωριά αφού ψηφίστηκε νόμος όπου
  δικαιολογεί μεταφορά μόνο όταν η απόσταση είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα.
 10. Οι Καθαρίστριες δεν επαρκούν για όλες τις δομές. Υπάρχουν 21 για 26 δομές Από αυτές οι 12 έχουν
  πλήρη απασχόληση και οι 9 μερική. Άρα 5 δομές δεν έχουν καθαριστή και 9 έχουν μόνο για το μισό
  ωράριο.
 11. Χιλιάδες ώρες μαθήματος χάνονται κάθε χρόνο γιατί ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών είναι
  αναπληρωτές και προσλαμβάνονται καθυστερημένα. Πέρσι το Σεπτέμβριο χάθηκαν πάνω από 2000
  ώρες μάθημα.
 12. Οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν την περιοχή μας εξαιτίας της χαμηλής μοριοδότησης (7 μόρια).
 13. Τα σχολεία δεν έχουν βοήθεια αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων από το Δήμο ο οποίος δήλωσε
  αδυναμία να κάνει ακόμη και τη λογιστική κάλυψη.
  β) ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ::
 14. Ο συγχρωτισμός των παιδιών στα λεωφορεία.
  2.Η προβληματική κατάσταση στην καθαριότητα των σχολείων. Σε 5 υπάρχει πλήρης έλλειψη
  καθαρίστριας και σε 9 κάλυψη τις μισές ώρες.
  3.Η ύπαρξη πολλών τμημάτων με πάνω από 20 μαθητές (περίπου 33 στα 123, δηλαδή το 25%).
  Γ. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Η ντροπιαστική αυτή πραγματικότητα αφορά τα παιδιά μας. Είναι μια κατάσταση που δεν τους
  αξίζει. Τα παιδιά μας δικαιούνται καλύτερη αντιμετώπιση και φροντίδα. Δεν γίνεται δίπλα στα
  αστραφτερά ξενοδοχεία και τις βίλες να υπάρχουν αποθήκες – σχολεία.
  Βεβαίως η κατάσταση αυτή έχει υπευθύνους. Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας
  υποχρηματοδότησης της Παιδείας από όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά (ΝΔ,ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), είναι τα
  αποτελέσματα της πολιτικής της ΕΕ και των μνημονίων. Ευθύνη βεβαίως έχουν και όλοι όσοι στήριξαν
  αυτές τις πολιτικές στους δήμους ή αλλού. Ευθύνη έχει και η σημερινή δημοτική αρχή και θα έχει και
  το Δημοτικό μας Συμβούλιο εάν δεν πάρει αποφάσεις σύγκρουσης με αυτή την κατάσταση και
  διεκδίκησης αυτών που δικαιούμαστε.
  Την ίδια στιγμή κυρίες και κύριοι μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση κουνώντας το χέρι στα παιδιά μας
  τους μεταφέρει όλη την ευθύνη για την υγεία στα σχολεία εξαντλώντας το όλο θέμα στη χρήση της
  μάσκας ενώ η δημοτική αρχή μεταφέρει την ευθύνη στους διευθυντές και τους γονείς.
  Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει στην ανευθυνότητα και την εκπαιδευτική
  υποβάθμιση με την ακόλουθη απόφαση.

Α. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
1ον.Καταγγέλει την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης η οποία, συνεχίζει την αντιεκπαιδευτική πολιτική
των προηγούμενων και δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της παιδείας και για την ασφαλή
έναρξη της χρονιάς . Απαιτούμε από αυτήν:
α) Την αύξηση της χρηματοδότησης για τις σχολικές μεταφορές ώστε να πολλαπλασιαστούν τα
δρομολόγια και να μην υπάρχει συγχρωτισμός στα μέσα μεταφοράς.
β) 7 επιπλέον θέσεις καθαριστριών και τη μονιμοποίηση όλων με πλήρη απασχόληση.
γ) Τη μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα με ανώτατο όριο τους 20.
δ) Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών.
2ον.Αποδοκιμάζει την αδράνεια της δημοτικής αρχής και αποφασίζει τα εξής από τη μεριά του Δήμου:
α) Την εξασφάλιση στα σχολεία των αναγκαίων ειδών προστασίας για μαθητές,
εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους και συστήματα ηλεκτρονικής θερμομέτρησης.
β) Την δραστηριοποίηση του δημοτικού προσωπικού τις επόμενες ημέρες στα σχολεία
προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη έναρξη της χρονιάς.
γ) Την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολείων μέσα από τη χρηματοδότηση για την
πανδημία στην περίπτωση που δεν καλύψει τα κενά η κυβέρνηση.
δ) Τη δημιουργία σχεδίου εξασφάλισης αιθουσών για την περίπτωση που απαιτηθούν.
ε) Την ικανοποίηση των αιτημάτων ελάφρυνσης αυτών που λειτουργούν τις σχολικές καντίνες.
στ) Την άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων ενοικίων σχολικών δομών.
Β. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ:
1ον. διεκδικεί από την κυβέρνηση:
α) Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων για τα προβλήματα Σχολικής στέγης.
β) Κατάργηση του νόμου που θέτει όριο τα 5 χιλιόμετρα για το δικαίωμα στη σχολική μεταφορά
γ) Διορισμούς εκπαιδευτικών και αύξηση της μοριοδότησης στα σχολεία της περιοχής.
δ) Καθαρίστριες μόνιμες με πλήρες ωράριο, σχολικούς τροχονόμους, επιστάτες- θυρωρούς για
όλα τα σχολεία.
ε) Χρηματοδότηση για παροχή σχολικού γεύματος.
στ) Ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας με κάλυψη όλων των βιβλίων, των εκδρομών κλπ
2ον.Αποφασίζει τα ακόλουθα μέτρα από τη μεριά του Δήμου:
α) Την ακύρωση της απόφασης για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των λογιστικών των
σχολικών επιτροπών και την επαναφορά της ευθύνης στο Δήμο.
β) Τη διάθεση του 25% του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στα σχολεία και αντίστοιχου
τουλάχιστον ποσοστού από κάθε άλλη γενική χρηματοδότηση που θα έρθει στο Δήμο.
γ) Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, την ένταξη σε αυτό του έργου επισκευής του
Δημοτικού Σχολείου Βελονάδων για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου και την υλοποίηση του
με ρυθμούς και μεθόδους fast track.
δ) Την άμεση λειτουργία του νηπιαγωγείου του Πλάτωνα.
ε) Την ετοιμασία χώρου για λειτουργία από το νέο έτος παιδικού Σταθμού στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ