Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ο Αλ. Αυλωνίτης για ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΠΙΝ που λήγουν σήμερα

Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος –
Χρήστος Αυλωνίτης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με σκοπό την ανανέωση
(παράταση ή επαναπρόσληψη) των συμβάσεων προσωπικού που είχε
συνάψει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για 4 μήνες και λήγουν σήμερα,
08.09.2020, η υπηρεσία του οποίου προσωπικού ορίστηκε αρμοδίως από τον
ΕΟΔΥ σε εφαρμογή έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που δεν δύνανται
να υλοποιηθούν από το ελλιπές μόνιμο προσωπικό. Ο κ. Αυλωνίτης
επισημαίνει στο κείμενο της αναφοράς του ως βάσιμο το αίτημα των
συμβασιούχων δεδομένης της προϋπηρεσίας τους στην αντιμετώπιση της
υγειονομικής πανδημίας του Κορονοϊού (Covid-19).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου»

Ο Βουλευτής Κέρκυρας κ. Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης καταθέτει
προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών αναφορά το υπηρεσιακό έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων με θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου», όπου αναφέρεται ότι επειδή έληξε η σύμβαση
του προσωπικού (4μηνες συμβάσεις), αντιμετώπισης της κατάστασης της
πανδημίας, για την οποία η αντίστοιχη υπηρεσία ορίστηκε αρμόδια από τον
ΕΟΔΥ και επειδή η εφαρμογή έκτακτων και εξαιρετικά κατεπειγόντων
μέτρων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ελλιπές μόνιμο προσωπικό της
υπηρεσίας, παρακαλεί τους αρμοδίους να μεριμνήσουν για νομοθετική
ρύθμιση παράτασης ή επαναπρόσληψης με νέα σύμβαση του ως άνω
αναφερόμενου προσωπικού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
τετραμήνου ακόμη. Εισηγούνται δε βάσιμα την παράταση ή επαναπρόσληψη
των ιδίων ατόμων, δεδομένης της αποκτηθείσας εμπειρίας τους το
προηγούμενο διάστημα, στην παραπάνω υπηρεσία αντιμετώπισης της
υγειονομικής πανδημίας.

Το ανωτέρω έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

Δικαίου.

Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας στερούνται μόνιμου προσωπικού, καθόσον δεν έχουν γίνει προσλήψεις για πλέον των δεκαπέντε ετών, ενώ έχουν αποχωρήσει με σύνταξη ή μετάταξη
αρκετοί υπάλληλοι χωρίς αντικατάστασή τους.
Λόγω της επείγουσας κατάστασης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όρισε υπεύθυνη και την υπηρεσία μας για
την λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών
αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση την πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 στην χώρα μας.
Για τον λόγο αυτό, προσελήφθη προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με σχετικές συμβάσεις,
που έχουν υπογραφτεί μεταξύ της κ. Περιφερειάρχη και αυτού.

Στην Περιφέρειά μας καταγράφεται διαρκής αύξηση κρουσμάτων COVID-19 και
ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης και εφαρμογής μέτρων
για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, σύμφωνα με προβλεπόμενα σε
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (έλεγχοι Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενημέρωση φορέων, πολιτών κ.λ.π.).

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η εφαρμογή έκτακτων και εξαιρετικά
κατεπειγουσών μέτρων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ελλιπές μόνιμο
προσωπικό της υπηρεσίας.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Να μεριμνήσετε με παρέμβασή σας στην Πολιτική Ηγεσία της χώρας για
νομοθετική ρύθμιση για παράταση ή επαναπρόσληψη του ήδη προσληφθέντος
προσωπικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός τετραμήνου ακόμη.
Εισηγούμαστε την παράταση ή επαναπρόσληψη των ιδίων ατόμων, επειδή
απέκτησαν εμπειρία στην υπηρεσία μας με την απασχόλησή τους για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Παραθέτουμε κατωτέρω τον πίνακα προσληφθέντος προσωπικού με ειδικότητα
και χρονική διάρκεια πρόσληψης, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειάς μας.
Παρακαλούμε για περαιτέρω δικές σας ενέργειες το συντομότερο
δυνατό.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ