Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου: Κοινός στόχος η γρήγορη δημοπράτηση του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Σε μια κρίσιμη πορεία για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου “Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ Κέρκυρας”, έγινε η σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου, της Προέδρου του νέου διαβαθμιδικού περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, των Δημάρχων της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπης Υδραίου, Βόρειας Κέρκυρας Γιώργου Μαχειμάρη και Νότιας Κέρκυρας Κώστα Λέσση καθώς και των μελών του ΔΣ του νέου ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Αντιπεριφερειαχών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύρου Ιωάννου και Οικονομικών & Πολιτισμού Κατερίνας Μοθωναίου.

Ο Γενικός Γραμματέας έκανε σαφές ότι:

-Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται πλέον από τον νέο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, ο οποίος συγκροτήθηκε νομικά (με ΓΕΜΗ και ΑΦΜ) και είναι από τον νόμο καθολικός διάδοχος των τοπικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ, ΣΥΔΙΣΑ).

-Ο χρηματοδοτικός φορέας ΥΜΕΠΕΡΑΑ απευθύνεται πλέον στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ ο οποίος λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή και συνεργάζεται με αυτόν, για την υπόθεση του εργοστασίου.

-Οι όποιες παρατηρήσεις και απαιτήσεις έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κέρκυρα και ιδιαιτέρως για τις πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις τόσο του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και της ΑΕΠΠ αναφορικά με προσφυγές δικαστικές και προδικαστικές ενδιαφερόμενων εταιρειών, όπου προκύπτει πλέον το κύριο και καίριο ζήτημα επανάληψης των όρων των τευχών δημοπράτησης του έργου, θα εξεταστούν από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να ληφθούν υπ΄ όψιν στην συνέχιση της διαδικασίας.

-Λόγω παρεμφερών καθυστερήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες και σε άλλες περιοχές της χώρας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε για την άμεση σύνταξη “πρότυπων τευχών δημοπράτησης” υπό την ομπρέλα του ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων).

Όλοι οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη δεσμεύθηκαν για την καλή συνεργασία μεταξύ τους για την επιτάχυνση των διαδικασιών με στόχο την ταχύτερη δυνατή δημοπράτηση.

Ο κ. Μανώλης Γραφάκος ευχαρίστησε την πρόεδρο του πρώην ΣΥΔΙΣΑ κα Μερόπη Υδραίου και τα μέλη κ. Γιώργο Μαχειμάρη και κ. Κώστα Λέσση για την μέχρι σήμερα συνεισφορά τους στην όλη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η νέα Πρόεδρος Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου διαβεβαίωσε για την αξιοποίηση της εμπειρίας και του έργου που έχει παραχθεί.

Διευκρινίστηκε ότι οι χώροι διαχείρισης απορριμμάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες, δεν έχουν ακόμα παραχωρηθεί με την διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου, και ως εκ τούτου λειτουργούν ακόμα με ευθύνη των τοπικών φορέων διαχείρισης.

Όσο για την μεταφορά απορριμμάτων αποφασίστηκε, η προετοιμασία για την επόμενη τριετία, η οποία θα γίνει από τον κάθε Δήμο χωριστά, οι οποίοι ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση για να προσδιοριστούν οι καταλληλότεροι αποδέκτες και να επιτευχθούν οι καλύτερες τιμές.

Προϋπόθεση αποτελεί ο ορισμός Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) και αποθηκευτικών χώρων αδειοδοτημένων σε κάθε Δήμο και η σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζιδάκη.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ