Συνεδριάζει την Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας

Share:

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, μία έκτακτη και μία τακτική.

Όσον αφορά την έκτακτη συνεδρίαση θα γίνει στις 18:00 και η ημερήσια διάταξη έχει ω εξής: Έγκριση πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων, κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

Όσον αφορά την τακτική η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ανακοινώσεις.
Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» με θέμα: «Η εγγραφή ως δημοτικών δρόμων στο Κτηματολόγιο: «1) Ο δημοτικός δρόμος που ξεκινάει από την Περιφερειακή οδό Κέρκυρας-Δασιάς – Ύψου – Κασσιώπης (στροφή Μαγγιώρου) και καταλήγει στη θάλασσα, σε όλο το μήκος του και 2) Ο δημοτικός δρόμος που ξεκινάει από την Περιφερειακή οδό Κέρκυρας-Δασιάς – Ύψου – Κασσιώπης δίπλα στο ΙΚΟΣ (πρώην Χανδρής), όπως μετατέθηκε και καταλήγει στη θάλασσα, σε όλο το μήκος του» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).
Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγίου Νικολάου» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
Έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης αντλιοστασίων σε δημοτικά οικόπεδα από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
Έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης αντλιοστασίου στη θέση Σπηλιά πόλης Κέρκυρας από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος οικοπέδου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Εισηγητής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Υποστήριξης έργων της ΔΕΥΑΚ κ. Αναστάσιος Κατσαρός).
Έγκριση εισήγησης για τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με την προσθήκη ακτών στο Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
Ορθή επανάληψη ως προς τη διατύπωση της υπ’ αριθμ. 16-141/9-6-2020 Απόφασης Δ.Σ που αφορά στην ένταξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (ΔΙΑΣ) και επιλογή Τράπεζας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 29-7/23.9.2020 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Β’ Τρίμηνο) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση επιστροφής ποσού στον κ. Κ. Α. το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αποθήκης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στην Κοινότητα Γαστουρίου Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση επιστροφής ποσού στην εταιρεία «ΧΡΥΣΗΙΣ Α.Ε.» το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αποθήκης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στην περιοχή Χρυσηίδας της Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση επιστροφής ποσού στην κα Σ. Π. το οποίο κατέβαλε στη Δ.Ε.Η. για Μίσθωμα Στέγασης Αγροτικού Ιατρείου στην Κοινότητα Βάτου της Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση του από 12.6.2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δρόμου προς Μυρτιώτισσα Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
Έγκριση α) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) χορηγήσεως 2ης παρατάσεως για το έργο με τίτλο «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις υπαίθριων χώρων – πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
Καθορισμός της τουριστικής επιχείρησης – ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ «AEOLOSBEACHRESORT» ως εποχιακώς λειτουργούσης (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
Λήψη απόφασης περί πρόθεσης ανταλλαγής οικοπέδου στη Δ.Ε. Αχιλλείων (θέση ΧΑΝΑ) (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Σερεμέτης και Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα. Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων έτους 2020.
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Αγροτικών Οδών Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων».
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή δρόμου παραλίας Κοντογιαλού Δ.Ε. Παρελίων».

Previous Article

Κορονοϊός: 354 νέα κρούσματα και τρεις θάνατοι σε 24 ώρες. Κανένα κρούσμα στη Κέρκυρα

Next Article

ΕΛΜΕ: “Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές”

Σχετικά Άρθρα