Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Αίτημα 19 Συμβούλων για συμμετοχή στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου

Share:

Επιστολή 19 δημοτικών συμβούλων προς τον Πρόεδρο του σώματος:

“Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, κύριοι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε,

με την παρούσα σας εκφράζουμε την αντίθεσή μας για τη λειτουργία του οργάνου με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης. Παρόλα αυτά είμαστε διατεθειμένοι να δηλώσουμε παρόντες/παρούσες στη διαδικασία εφόσον αποσύρετε από την ημερήσια διάταξη, με διορθωτική πρόσκληση, τα θέματα 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και αφήσετε προς απόφαση τα θέματα 1 (που αφορά την παγία των Αυλιωτών),2,3,4 και 5, (που αφορούν το νηπιαγωγείο του Πλάτωνα) 6, 7 και 9 (που σχετίζονται με τους σχολικούς καθαριστές). Επίσης αιτούμεθα να προγραμματίσετε συνεδρίαση του οργάνου δια ζώσης για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19.00 και στην ημερήσια διάταξη να εντάξετε όλα τα θέματα που έχουν τεθεί από όλες τις παρατάξεις και εκκρεμούν καθώς και την καθαριότητα στα σχολεία. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος ως έχει σας παρακαλούμε να μας θεωρήσετε απόντες/απούσες στη διαδικασία διαπίστωσης της απαρτίας στη δια περιφοράς συνεδρίαση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, η συζήτηση αυτού του αριθμού θεμάτων σε μια δια περιφοράς συνεδρίαση, υποβαθμίζει τη λειτουργία του σώματος και απαξιώνει τα ίδια τα θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι/ες για την ικανοποίηση του αιτήματος το οποίο βοηθά και στη λήψη αποφάσεων σε τυπικά και επείγοντα θέματα και διασφαλίζει την ποιοτική λειτουργία του θεσμού.

 Αχαράβη, 4/10/2020                            Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 
                    Ασπιώτης Σπυρίδων
                    Βάρελης Σπυρίδων
                    Ρούσσινος Κώστας
                    Τρύφωνας Σωκράτης
                    Πουλιάσης Σταμάτιος                        
                    Μπάνος Βάρθης
                    Ρούσσινος Αλέξανδρος
                    Νικοπάσχος Δημήτριος 
                    Κοντάλιπου Μαγδαληνή
                    Μαγουλάς Βασίλειος
                    Κούλας Βασίλης
                    Βλάχος Γεώργιος
                    Βάρελης Χαράλαμπος
                    Μουζακίτη Μαρία
                    Ανεμογιάννης Χρήστος
                    Σαούλος Ανδρέας
                    Γρηγορόπουλος Κώστας
                    Μπακόλα – Λιάσκου Μαριετίνα
                    Μαλάτου – Γουδέλη Ελευθερία" 
Previous Article

Οι …ανεμογεννήτριες… ξαναγυρίζουν στον τόπο του εγκλήματος!

Next Article

Μήνυμα της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, εν όψει της έναρξης της διδασκαλίας

Σχετικά Άρθρα