Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κερκύρας για τις οφειλές προς τους δικηγόρους νομικής βοήθειας.

Share:

Μέχρι και σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μεγάλων
καθυστερήσεων (τριών ετών) στην εκκαθάριση και καταβολή των δεδουλευμένων των δικηγόρων
της νομικής βοήθειας ,(που διορίζονται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο όταν ο κατηγορούμενος δεν
έχει χρήματα να προσλάβει δικηγόρο προς υπεράσπισή του) μολονότι επανειλημμένα η Ολομέλεια
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας και η Συντονιστική έχουν ζητήσει από την
Κυβέρνηση την άμεση καταβολή του 80% της αμοιβής και την καταβολή του υπολοίπου 20% με
την εκκαθάριση, κατά το πρότυπο των καταβολών του ΕΟΠΥΥ,
Η Ολομέλεια, ως έσχατο μέσο πίεσης προς την Πολιτεία, με αποφάσεις της, εισηγήθηκε και κάλεσε
όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, και τον Δικηγορικό Σύλλογό Κέρκυρας, όπως από 1-
10-2020 και εφεξής να αποφασίσουν την μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε
υποθέσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως επίσης και
στην Ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή 18μηνο.
Το Δ.Σ. του ΔΣΚ ομόφωνα αποφάσισε:
«1)Φηφίζει ξανά και επαναβεβαιώνει την από 15-9-2020 απόφασή του με την οποία δέχθηκε και
ψήφισε την από 11-9-2020 απόφαση-εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος κατά την οποία αποφασίστηκε η αποχή από την εκδίκαση υποθέσεων
Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως επίσης και στην
Ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής και 18μηνο
2)Η απόφαση αφορά όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στη νομική βοήθεια ν.3226/2004 και
άρθρου 340ΚΠΔ (αυτεπάγγελτοι διορισμοί) και θα ισχύσει από 1-10-2020 έως 30-10-2020.
3)Η απόφαση αυτή αφορά τις δίκες που ξεκινούν την 1-10-2020 και εφεξής και όχι τις ήδη εκκρεμείς
δίκες.
4)Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, ο δικηγόρος για την
παράστασή του ενώπιον Δικαστηρίων και Δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για προκαταβολή εισφορών, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο, άλλως
προβλέπονται συγκεκριμένες δικονομικές και άλλες συνέπειες.
Καλούνται οι κκ συνάδελφοι να ζητούν αναβολή της συζήτησης των σχετικών δικών, λόγω της
αντικειμενικής τους αδυναμίας να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής
εισφορών, όπως έχουν από το νόμο υποχρέωση, εξ αιτίας της μη έκδοσης αυτών από τον Δικηγορικό
Σύλλογο Κέρκυρας.

5)Η απόφαση μη έκδοσης γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και εισφορών ισχύει μέχρι
31-10-2020 αλλά ανάλογα με τις εξελίξεις, προς το τέλος του μήνα ή και πιο πριν, το Συμβούλιο
μπορεί να επανεξετάσει τη στάση του.

6)Ορίζει 3μελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Γιώργο Καλούδη- Πρόεδρο, 2)Ηλία
Πλασκασοβίτη-Αντιπρόεδρο και 3) Σπύρο Βαρθολομαίο, οι οποίοι από κοινού ή και είς μόνον σε
υπερκατεπείγουσα περίπτωση θα εξετάζει και θα αποφαίνεται για τους λόγους της κατ΄εξαίρεση
χορήγησης άδειας έκδοσης γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και παράστασης.

Previous Article

24 χρόνια πριν: Η μοναδική κατάρριψη F-16 σε αερομαχία έγινε από ελληνικό Mirage 2000!

Next Article

Αρνητικά τα τεστ στα 12 μέλων του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff.

Σχετικά Άρθρα