Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας στην επιτροπή του άρθρου 152

Share:

Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 μετά από Προσφυγή του Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου ΟΤΑ Π.Ε. Κέρκυρας ‘’Η ΚΕΡΚΥΡΑ’’, εξέδωσε απόφαση με την οποία ακύρωσε ως παράνομη την υπ΄ αριθμόν 10-15/26-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που προέβλεπε διαγωνισμό προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο προϋπολογισμού 174.250 ευρώ.
Η Επιτροπή έκανε δεκτούς τους λόγους της Προσφυγής του Σωματείου των εργαζομένων ‘’Η ΚΕΡΚΥΡΑ’’, που αφορούσαν α) την παράλειψη συγκρότησης από το Δήμο της επιβεβλημένης εκ του νόμου Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), που θα γνωμοδοτούσε για τα μέσα προστασίας, β) τη μη νόμιμη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, γ) την αποφυγή διαβούλευσης με τους εργαζόμενους πριν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρότι οι εργαζόμενοι το ζήτησαν, δ) την έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας, λόγω ειδικότητας, του συντάξαντος τη σχετική Βεβαίωση ‘’ τεχνικού ασφαλείας’’ και ε) την αοριστία της εν λόγω Βεβαίωσης και έκρινε παράνομη την προσβαλλόμενη παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αξίζει να υπογραμμιστεί η ακαταλληλότητα και η ευτελής ποιότητα των υποτιθέμενων μέσων προστασίας των εργαζομένων που εξόφθαλμα προέκυψαν από τα δείγματα , που προσκόμισαν ενώπιον της Επιτροπής εκπρόσωποι του προσφεύγοντος Σωματείου.

Μετά την έκδοση της παραπάνω Απόφασης, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η σημερινή δημοτική αρχή αρνείται τη τήρηση της νομιμότητας σε σημαντικά ζητήματα αρμοδιότητάς της, όπως η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή πριν προγενέστερα η παράλειψη διορισμού αντιδημάρχων στα Διαπόντια νησιά κ.ά., παρότι έγκαιρα επισημαίνουμε την παρανομία των ενεργειών αυτών.
Τα γεγονότα αυτά προστιθέμενα στη συστηματική υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, πλήττουν την αποκέντρωση και ιδιαίτερα τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης που είναι ο πλησιέστερος θεσμός στα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών.

Previous Article

Δημήτρης Μπιάγκης: Ο χαμένος χρόνος γονέων και τέκνων δεν αναπληρώνεται

Next Article

Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Κέρκυρα.

Σχετικά Άρθρα