Δημήτρης Μπιάγκης: Φωτογραφικές διατάξεις στα έργα της Περιφέρειας

Share:

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Μεταφορών & Δικτύων κ. Κώστα Καραμανλή και Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας, Δημήτρη Μπιάγκη, για: «Χρήση καταχρηστικών όρων σε διακηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Η ερώτηση κατατέθηκε μετά από καταγγελίες, τόσο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Κέρκυρας, όσο και της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για το εν λόγω θέμα.
Οι Βουλευτές, Δημήτρης Μπιάγκης, Ευαγγελία Λιακούλη και Χρήστος Γκόκας ζητούν να μάθουν σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν τα Υπουργεία, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της καταχρηστικής εφαρμογής πρόσθετων (φωτογραφικών) όρων, χωρίς η ιδιαιτερότητα να είναι προφανής και να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της απαίτησής τους. Ειδικά για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν, καθώς αποδεδειγμένα, επανηλειμμένα και καταχρηστικά, επιδιώκει συστηματικά την εφαρμογή αυτών των πρόσθετων διατάξεων, χωρίς την απαρέγκλιτη εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Στην ερώτησή τους, οι Βουλευτές σημειώνουν ότι έχουν εντοπιστεί και επισημανθεί μεγάλα προβλήματα στις διακηρύξεις έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που δημιουργούν αδικαιολόγητες ανισότητες στη συμμετοχή των εργοληπτικών εταιρειών, συνθέτοντας ένα πρωτοφανές, δυσμενές διαγωνιστικό πλαίσιο για την Κέρκυρα και την Περιφέρεια. Το πλαίσιο αυτό αφήνει υπόνοιες για μεθοδεύσεις και χειραγώγηση των διαδικασιών μέσα από «φωτογραφικούς όρους» που επηρεάζουν ευθέως και υπέρμετρα την πρόσβαση των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το πνεύμα τόσο της ενωσιακής, όσο και της εθνικής νομοθεσίας. Η δυνητική απαίτηση πρόσθετων όρων από την αναθέτουσα αρχή μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διαδικασία που δεν ακολουθείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
«Οι κανόνες των δημοσίων διαγωνισμών οφείλουν να είναι σταθεροί, σαφείς και να μην μεταβάλλονται αναιτιολόγητα και αιφνιδιαστικά», σημειώνουν στην ερώτησή τους οι Βουλευτές. «Είναι επιβεβλημένη η πλήρης τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας της εφαρμογής της εξαίρεσης έναντι του κανόνα, καθώς στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει καταχρηστική εφαρμογή της πρόβλεψης του νόμου και δεν εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των διαδικασιών», αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Όταν εφαρμόζεται η εξαίρεση συχνότερα από τον κανόνα, οι θεσμοί θα πρέπει να ενεργοποιούνται και να ανησυχούν. Υπάρχουν αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που απορρίπτουν αυτές τις πρακτικές των αδικαιολόγητων πρόσθετων όρων. Το πλήθος των εργοληπτικών εταιρειών που πληροί τους εκάστοτε πρόσθετους όρους των διαγωνισμών, συγκρινόμενο με το πλήθος αυτών που ικανοποιούν την τάξη καλούμενων πτυχίων είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτός είναι ο ορισμός της φωτογραφικής απαίτησης, και κάθε τέτοια απαίτηση πρέπει να απαλείφεται».

Previous Article

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και παραγωγικούς φορείς για αναπτυξιακά σχέδια στην Λευκάδα

Next Article

ΛΑ.ΣΥ: Ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά: Η φωνή του λαού

Σχετικά Άρθρα