Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Αλέξανδρος Παρίσης σε συναντήσεις στην Αθήνα και στην Κέρκυρα για την προώθηση θεμάτων των Δήμων.

Share:

Ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ που έγινε στην Αθήνα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συμφωνήθηκε η συμμετοχή στο διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της Αυτοδιοίκησης με πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Συζητήθηκε το θέμα της ΕΕΤΑΑ, η στήριξη της για να μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους και η διασφάλιση της χρηματοδότησης της.
Επισημάνθηκε ότι ο θεσμός της κινητικότητας στερεί πολύτιμο προσωπικό από τους Δήμους. Ζητήθηκε παράταση και περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή υποχρεώσεων των Δήμων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στη συνέχεια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ είχε συνάντηση στην Κέρκυρα με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για θέματα της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα έλαβε μέρος και σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ.Χρίστο Δήμα όπου έγινε παρουσίαση του προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας και των δυνατοτήτων που έχουν τα Ιόνια Νησιά.
Στη συνάντηση συμμετείχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες και ο Βουλευτής Κέρκυρας κ.Στέφανος Γκίκας.
Ακολούθως ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ παρακολούθησε την πρώτη συνεδρίαση και τη συγκρότηση σε σώμα του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων το οποίο αποτελεί επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Previous Article

ΣΥΡΙΖΑ: Πεπραγμένα διοίκησης νοσοκομείου ή απλά ότι συνεχίζει ακόμα να είναι όρθιο από την προηγούμενη;

Next Article

ΛΑ.ΣΥ: Για την δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κεντρικής Κέρκυρας

Σχετικά Άρθρα