Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση.

Share:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους
για τα κάτωθι:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” (ΙΟΝ97), η οποία έληγε στις 29/10/2020.
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου και ώρα
15:00.
Προστίθεται επίσης ως επιλέξιμη νομική μορφή επιχειρήσεων και η
“Συμπλοιοκτησία”.
Το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Ανταγωνιστικότητας, παραμένει στη διάθεση του κοινού για
οποιαδήποτε πληροφορία στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης.

Previous Article

Το Πρωτοκύριακο στη Κέρκυρα

Next Article

Κλειστό το Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας

Σχετικά Άρθρα