Συνάντηση Αλέξη Αλεξάκη με το Νίκο Βαρότση

Share:

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων, κ. Νίκο Βαρότση, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλεξάκης.

Ο κ. Βαρότσης αναφέρθηκε στον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ, όπου μεταξύ άλλων αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ). Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ο κ. Αλεξάκης τόνισε την σημασία της στενής συνεργασίας με τα μέλη του ΠΣΕΚ, αναφορικά με την συνδρομή του συμβουλίου στην ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. Μια από τις προτεραιότητες της ΠΙΝ άλλωστε είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων που συμβάλλουν στην επιχειρηματική ανακάλυψη.

Previous Article

Κορωνοϊός-Θεσσαλονίκη: Θετικός ο Μητροπολίτης Θεόκλητος -Συμμετείχε στη δοξολογία στον Αγιο Δημήτριο

Next Article

Μιχάλης Κατρίνης: η Νέα Δημοκρατία βλάπτει σοβαρά την πρώτη κατοικία

Σχετικά Άρθρα