Ταυτοποίηση με ασφάλεια και ένα «κλικ»: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εισάγει το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

Share:
Δεν είναι λίγες οι φορές που στην καθηµερινότητά µας και στις επαφές µας µε δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες διαπιστώνουµε ότι στην πράξη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρχει µια ξεκάθαρη απόδειξη των στοιχείων επικοινωνίας µας – τόσο τα «φυσικά» (διεύθυνση) όσο και τα «τεχνικά» (τηλέφωνο, e-mail). Κάθε φορέας, ιδίως οι ιδιωτικοί, εφευρίσκουν διάφορες µεθόδους (λογαριασµοί ή άλλα έγγραφα), χωρίς όµως να υπάρχει ούτε µία ενιαία πρακτική, ούτε, φυσικά, ασφάλεια για το πρόσωπο.

Το πιο µεγάλο πρόβληµα είναι ότι πολλές φορές οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες», ότι, δηλαδή, δεν παρέλαβαν ένα έγγραφο (ιδίως για περιπτώσεις επιδόσεων εγγράφων ποινικών ή διοικητικών υποθέσεων). Για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την αβεβαιότητα και ανασφάλεια, το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, εισάγει το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών. Πρόκειται για µια πλατφόρµα που ετοιµάζει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην οποία ο πολίτης θα µπορεί να καταχωρεί τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του. Τα στοιχεία αυτά προφανώς θα είναι απόρρητα και θα χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία του κράτους µε τον πολίτη. Οι δύο λέξεις-«κλειδί» του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών είναι προαιρετικότητα και εµπιστοσύνη.

Προαιρετικότητα σηµαίνει ότι σε καµία περίπτωση οι πολίτες δεν θα είναι υποχρεωµένοι να καταχωρήσουν αυτές τις πληροφορίες όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρµα. Οι πληροφορίες από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης είναι ξεκάθαρες: όποιος πολίτης δεν το επιθυµεί δεν θα είναι αναγκασµένος να δώσει τα παραπάνω στοιχεία. Επιπλέον, αν κάποιος πολίτης αλλάξει γνώµη, θα µπορεί να διαγράψει τα στοιχεία που καταχώρησε στο Μητρώο.

Οι δύο λέξεις-«κλειδί» για την ψηφιακή καινοτομία που μπαίνει στις ζωές των
Ελλήνων είναι προαιρετικότητα και εμπιστοσύνη

«Εµπιστοσύνη σηµαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι, αφενός, ο πολίτης που δηλώνει αυτά τα στοιχεία είναι πράγµατι ο ίδιος και, αφετέρου, ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι όντως δικά του. Και εδώ ο έµπιστος τρόπος καταχώρησης του κινητού τηλεφώνου αποτελεί το “κλειδί” για αυτές τις δύο προδιαγραφές», αναφέρουν οι καλά γνωρίζοντες την παραπάνω εξέλιξη.

Αρχικά, ο πολίτης θα εισέρχεται µε τους κωδικούς TAXISnet στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, το οποίο θα βρίσκεται στο gov.gr. Το πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα θα είναι η επιλογή του τρόπου µε τον οποίο η πλατφόρµα θα «τραβήξει» µε ασφάλεια τον αριθµό κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερoµένου. Αυτό θα γίνεται µε τρεις τρόπους: είτε µέσω κωδικών web banking, είτε µέσω διαλειτουργικότητας µε τα µητρώα των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, είτε µέσω αυτοπρόσωπης δήλωσης στα ΚΕΠ, η οποία, όπως θα εξηγήσουµε πιο κάτω, θα έχει προηγηθεί.

Η διαδικασία µε τους κωδικούς web banking είναι ήδη γνωστή στους πολίτες που έχουν εκδώσει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση µέσω του gov.gr. Με τον τρόπο αυτό (και χωρίς φυσικά να διακινείται κανένα στοιχείο µεταξύ τράπεζας και ∆ηµοσίου), η τράπεζα επιβεβαιώνει στην πλατφόρµα ποιος αριθµός κινητού τηλεφώνου είναι καταχωρηµένος στο συγκεκριµένο web banking.

Η διαλειτουργικότητα µε τα µητρώα των παρόχων κινητής τηλεφωνίας θα γίνεται ως εξής: Το gov.gr θα αποστέλλει στον πάροχο που επιλέγει ο πολίτης τον ΑΦΜ του και η εταιρεία κινητής θα αποστέλλει πίσω στην πλατφόρµα όσους αριθµούς τηλεφώνων αντιστοιχούν σε αυτόν τον ΑΦΜ. Στη συνέχεια, ο πολίτης θα επιλέγει έναν µόνο από αυτούς τους αριθµούς για καταχώρηση. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο πολίτης θα λαµβάνει ένα SMS µε επιβεβαιωτικό κωδικό, τον οποίο θα πρέπει να καταχωρήσει στο σύστηµα για να προχωρήσει.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ για δήλωση αριθµού θα είναι η τρίτη εναλλακτική, εφόσον φυσικά την επιτρέψουν τα πρωτόκολλα προστασίας από την πανδηµία για το πρώτο διάστηµα λειτουργίας του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών. Ετσι, αν ο πολίτης επισκεφτεί ένα ΚΕΠ, δηλώνει τον αριθµό που επιθυµεί και λαµβάνει επιτόπου ένα επιβεβαιωτικό SMS µε κωδικό που θα πρέπει να δώσει στον υπάλληλο για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση.

Αφού ολοκληρωθεί µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου, ακολουθεί η καταχώρηση e-mail και διεύθυνσης. Σε ό,τι έχει να κάνει µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η καταχώρηση θα απαιτεί κωδικό επιβεβαίωσης που θα αποστέλλεται στη δηλούµενη διεύθυνση ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ολα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή προς επικαιροποίηση από τον ενδιαφερόµενο.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

Το Μητρώο Πολιτών σύντοµα θα είναι πραγµατικότητα, εξασφαλίζοντας για όσους το επιλέξουν ασφάλεια στην επικοινωνία τους µε το κράτος και διευκόλυνση στην επικοινωνία τους µε ιδιωτικούς φορείς. Συγκεκριµένα, µέσω της υπηρεσίας «Know Your Customer», η οποία σύντοµα θα είναι επίσης διαθέσιµη, ο πολίτης θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να επιλέγει ποια στοιχεία του επιθυµεί να δοθούν µε έµπιστο τρόπο από το κράτος και, φυσικά, σε ποιον θα είναι ορατά αυτά τα στοιχεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει λάβει υπόψη της όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές (τεχνικές και νοµικές) ώστε η πλατφόρµα να παραδοθεί µέσα στο επόµενο διάστηµα και να είναι άρτια και ασφαλής από όλες τις απόψεις.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 07 Νοεμβρίου

Previous Article

LIVE οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη και Αλ Σίσι

Next Article

Μαρκόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1: Κατά του Παύλου Πολάκη πρέπει να κινηθούν οι εισαγγελικές αρχές

Σχετικά Άρθρα