Γιώργος Μαχειμάρης και Κώστας Λέσσης: Να αναβληθεί η συνεδρίαση της ΔΙΑ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ

Share:

Αίτημα αναβολής της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΙΑ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ της 16ης Νοεμβρίου 2020 και μετάθεσης της μετά από ενημέρωση των τριών Δημάρχων από τους υπηρεσιακούς παράγοντες

κ. Πρόεδρε,

Επειδή η πληθώρα των 59 υπηρεσιακών θεμάτων που εισάγονται σε μία δια περιφοράς συνεδρίαση στην ουσία ζητά λευκή συναίνεση των μελών του Δ.Σ. στις υπηρεσιακές επιλογές χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επεξήγηση εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων προς τα μέλη του Δ.Σ. ή έστω των Δημάρχων που συμμετέχουν στη Διαδημοτική επιχείρηση.

Επειδή η από 13-11-2020 υπ’ αριθμό 426 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠ 77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» που δημοσιεύτηκε κατόπιν της αποστολής της με ΑΠ 9676 από 11-11-2020 πρόσκλησής σας ορίζει ότι:

«για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου. Στην πρόσκληση αναγράφεται: α) ο τρόπος συνεδρίασης (ήτοι δια περιφοράς), β) ο τρόπος ψήφισης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.), γ) η διαδικασία, ο χρόνος και το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης) και δ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.» και από την πρόσκλησή σας το στοιχείο {β} εκλείπει ήτοι δεν καθορίζεται ο τρόπος ψήφισης, απόδειξη δε αυτού και της όλης προχειρότητας της οργάνωσης της συνεδρίασης είναι ότι δεν προσδιορίζεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται η ψήφος των μελών του ΔΣ με αποτέλεσμα όλες οι αποφάσεις που τυχόν θα ληφθούν να πάσχουν νομικά.

Επειδή η ως άνω εγκύκλιος επίσης ορίζει ότι: «Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου. Δεν ισχύουν, επομένως, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006, Α’ 114), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3852/ 2010 περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής ή επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαιτείται η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης, με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση, συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση, δηλαδή με το εάν έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν) ή και από τη συνεδρίαση, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα των μελών του δημοτικού συμβουλίου.» σας δηλώνουμε ότι δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που να υποδηλώνει συμμετοχή και να νομιμοποιεί την καταχρηστική διάσταση της δια περιφοράς συνεδρίασης που επιχειρείται.

Επειδή η προφασιζόμενη αδυναμία διοργάνωσης τηλεδιάσκεψης από τα στελέχη της Διαδημοτικής επιχείρησης είναι προσβλητική για το επιστημονικό επίπεδο που διαθέτουν και μόνο ‘ως πρόφαση εν αμαρτίαις’ μπορεί να εκληφθεί.

Σας ζητούμε

 1. Να αναβάλλετε την συνεδρίαση του ΔΣ της 16ης Νοεμβρίου 2020
 2. Να συγκαλέσετε άμεσα συνάντηση υπηρεσιακής ενημέρωσης προς τους τρείς Δημάρχους και τους αρχηγούς παρατάξεων που μετέχουν στο ΔΣ της επιχείρησης ώστε να δοθούν οι δέουσες εξηγήσεις στο σύνολο των θεμάτων δια ζώσης (μέχρι 7 άτομα) ή με τηλεδιάσκεψη
 3. Να συγκαλέσετε εκ νέου το ΔΣ αμέσως μετά την συνάντηση της υπηρεσιακής ενημέρωσης

Επιθυμούμε την ορθή λειτουργία της επιχείρησης αλλά τούτο δεν μπορεί να γίνει στη βάση της κατάχρησης των νομικών δυνατοτήτων που δίνονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

 Γιώργος Μαχειμάρης                                          Κώστας Λέσσης 
Previous Article

Ο Κώστας Λέσσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Next Article

Ενημέρωση κομμάτων για το εμβόλιο κοροναϊού και τη διανομή του στην Ελλάδα αύριο από τον Κικίλια

Σχετικά Άρθρα