Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κοντά στις επιχειρήσεις. Τεχνική συνάντηση του έργου Ilonet

Share:

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Ilonet. Η συνάντηση ήταν διαδικτυακή για τους εταίρους του έργου και είχε ως θέμα την παρουσίαση των δομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και πώς αυτό χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία, καθώς και πώς μεταφέρεται η τεχνογνωσία που παράγεται στις επιχειρήσεις.
Το έργο εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των γραφείων διασύνδεσης και των γραφείων μεταφοράς τεχνογνωσίας. Πρόκειται να δημιουργήσει μια ευρύτερης μεθοδολογίας λειτουργία όπως και ένα πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης υπηρεσιών των γραφείων αυτών.
Εταίροι στο έργο είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το University of Bari Aldo Moro και το Regional Agency for Technology and Innovation.
Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg Greece Italy V-A Cross- border cooperation programme 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Previous Article

Ο ΕΟΔΥ έκανε τεστ στη “ΜΕΛΙΣΣΑ”

Next Article

Μερόπη Υδραίου: Αβάσιμη, προσβλητική και λαϊκίστικη η αναφορά του αντιπεριφερειάρχη Ιωάννου στο πρόσωπό μου

Σχετικά Άρθρα