“Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Μαθρακίου”: Τα νέα δρομολόγια με νέο πλοίο για τα Διαπόντια

Share:

Σήμερα 19/11/2020 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των άγονων επιδοτούμενων γραμμών.
Από Κέρκυρα / Διαπόντια το πλοίο “ΕΥΔΟΚΙΑ” της εταιρείας ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ Ν.Ε.
Από Άγιο Στέφανο / Διαπόντια το πλοίο “ΠΗΓΑΣΟΣ” της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΛΑΙΝΣ
.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που λαμβάνουν γνώση της παρούσας απόφασής, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και επ. του ν. 4412/16 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Previous Article

ΠΑΜΕ: Συνωστισμός στη γραμμή Κέρκυρα – Δασιά

Next Article

Αυτά είναι τα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια στη μάχη κατά του κορωνοϊού – Πότε μπορεί να κυκλοφορήσουν

Σχετικά Άρθρα