Τηλε-ημερίδες για την προστασία του ελαιώνα. Όταν η γνώση συναντά τον πρωτογενή τομέα.

Share:

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης (CMOD Lab) του Τμήματος Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και τοποθετήσει καινοτόμες
δακοπαγίδες (e-traps) για την βέλτιστη προστασία της ελαιοπαραγωγής.
Στο πλαίσιο του έργου «Ελαιοπαρατηρητής» που εκτελείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»,
και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Εργαστήριο
Υπολογιστικής Μοντελοποίησης (CMOD Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και τοποθετήσει καινοτόμες δακοπαγίδες (e-
traps) για την βέλτιστη προστασία της ελαιοπαραγωγής.
Χρησιμοποιώντας αυτόνομα ενεργειακά συστήματα χαμηλού κόστους συλλέγονται
πληθώρα καινοτόμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Βάσει των δεδομένων αυτών και
με την καθοδήγηση των επιστημόνων οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να έχουν για πρώτη
φορά άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ασθενειών στον ελαιώνα τους.
Οι αλγόριθμοι αφορούν τα ελαιόδεντρα του Ιονίου αλλά μπορούν να προσαρμοστούν σε
όλες τις ποικιλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα ακόμη θετικό είναι το χαμηλό κόστος. Το
κόστος μιας τέτοιας δακοπαγίδας φτάνει περίπου τα 200 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι
μπορεί να τοποθετήσουμε αρκετές σε ένα χωράφι για να έχουμε μια πλήρη εικόνα».
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προωθεί την έρευνα, η εφαρμογή της οποίας στο πεδίο εξασφαλίζει
το μέλλον του Ιόνιου Ελαιώνα.
Το πρόγραμμα θα παρουσιστεί σε τέσσερις τηλε-ημερίδεςσε όλο το Ιόνιο, οι οποίες
ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Στις ημερίδες αυτές μπορούν να
παρακολουθήσουν οι παραγωγοί και όσοι ενδιαφέρονται για τον ελαιώνα με εγγραφή στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.istros.gr/roadshowregistration/

Πρόγραμμα Ημερίδων

Κέρκυρα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 18:00-19:00
Κεφαλονιά, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, 18:00-19:00
Ζάκυνθος, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 18:00-19:00
Λευκάδα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 18:00-19:00

Previous Article

Το Εργατικό κέντρο στηρίζει την απεργία των ναυτεργατών

Next Article

Θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο λιμάνι Κερκύρας.

Σχετικά Άρθρα