Γιώργος Καρύδης: Τα αδιέξοδα του αντιδημοκρατικού νόμου για τον ΦΟΔΣΑ

Share:

Με το ν.4685/2020 ( άρθρο 93) η σημερινή κυβέρνηση αφαίρεσε την αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους των Ιονίων Νήσων και την ανέθεσε σε Ειδικό Περιφερειακό Φορέα με τη μορφή Α.Ε.
Για μια ακόμη φορά, απόδειξε τη συνέπεια στις ιδεολογικές της αρχές του συγκεντρωτισμού και του ασφυκτικού ελέγχου της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιβάλλει επιλογές, που σχετίζονται και με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Έτσι συρρίκνωσε τις δυνατότητες των Δήμων των Ιονίων Νήσων, ν΄ αποφασίζουν για τα κορυφαία ζητήματα της καθημερινότητας και της διαβίωσης των πολιτών τους, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων. Με τις κυβερνητικές αποφάσεις τα κυρίαρχα αιρετά δημοκρατικά όργανα, όπως τα Δημοτικά Συμβούλια, έχουν υποβαθμιστεί καίρια κι έχουν μετατραπεί σε συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Τα αδιέξοδα που προκάλεσε ο παραπάνω νόμος φαίνονται πλέον ξεκάθαρα από την δυσλειτουργία της νέας διαπεριφερειακής ΑΕ, την έλλειψη διαδημοτικής συνεργασίας και τη δυσκολία λήψης αποφάσεων. Εκτός αυτού, η διαπεριφερειακή ΑΕ αξιώνει να της παραχωρηθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στην ολοκλήρωση των ώριμων έργων που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή ( ΝΕ.ΡΙ.ΚΙ.) με κυρίαρχα αυτά της κατασκευής, με κρατική χρηματοδότηση τόσο του εργοστασίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Κέρκυρας, όσο και αυτό της κατασκευής του ΧΥΤΥ ( Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Κι όλα αυτά με τεράστιο πολιτικό κόστος.
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναγκάστηκε να φέρει εκτάκτως -και πάλι καθυστερημένα- το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη νέας απόφασης για την αποδέσμευση της λειτουργίας του Δήμου από την παραπάνω διαπεριφερειακή Α.Ε.
Στη συζήτηση στο ΔΣ επισημάνθηκε η ευθύνη της δημοτικής αρχής για τη χαλαρή αντίδραση στην παραπάνω νομοθετική ρύθμιση. Το Δημοτικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2020 ζήτησε ενέργειες όπως λ.χ. η μη συμμετοχή της Δημάρχου στο διαβαθμιδικό όργανο της ΠΙΝ, το κλείσιμο του Δήμου σε ένδειξη διαμαρτυρίας κ.ά., που δεν εφαρμόστηκαν.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ, ο επικεφαλής της Παράταξής μας, δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Καρύδης, θεώρησε χρήσιμο για το συμφέρον της Κέρκυρας ,την έκδοση μιας απόφασης που θα διαμορφώνονταν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. Ο στόχος είναι η ισχυρή νομιμοποίηση του αιτήματος για τη θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης που δεν θα περιλαμβάνει τους Δήμους των Ιονίων Νήσων σε διαπεριφερειακή Α.Ε. για την διαχείριση των απορριμμάτων τους.
Με το σκεπτικό αυτό ψήφισε την τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα πρόταση της κ. Δημάρχου, που τελικά πλειοψήφησε, διατυπώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα τις παρακάτω επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τις οποίες ζήτησε να καταχωρηθούν στα Πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ:
1) Η διοίκηση του νέου ΦΟΔΣΑ βρήκε δρομολογημένα από τον προηγούμενο ΣΥΔΙΣΑ και την απελθούσα δημοτική και περιφερειακή αρχή, όλα τα μεγάλα έργα που θα έλυναν το κορυφαίο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας. Ειδικότερα:
2) Την κατασκευή του Εργοστασίου Επεξεργασίας των Απορριμμάτων της Κέρκυρας με εξασφάλιση της χρηματοδότησής του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των δημοτών.
3) Την αγορά του οικοπέδου των 52 στρεμμάτων των Αδελφάτων για την ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων.
4) Την κατασκευή της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
5) Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την σύναψη της σύμβασης για την οριστική αποκατάσταση των τριών κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
6) Την δρομολόγηση της μελέτης για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΥ.
7) Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την προηγούμενη Διοίκηση της ΠΙΝ για Πρόγραμμα της ενημέρωσης των πολιτών για τους τρόπους ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή των στερεών αποβλήτων.
8) Η νέα Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ της Κέρκυρας αλλά και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας τον τελευταίο χρόνο, με συνευθύνη και της σημερινής διοικητικής αρχής της ΠΙΝ όχι μόνο απέτυχαν παταγωδώς να προχωρήσουν τα παραπάνω δρομολογημένα έργα, αλλά καθυστέρησαν υπερβολικά με αποτέλεσμα η κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ αυτών να έχουν βρεθεί σε τέλμα, με άγνωστο το μήκος της χρονικής τους επιβάρυνσης.
9) Το ίδιο συμβαίνει με την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή που θα μειώσουν τον όγκο των απορριμμάτων. Το μόνο, αλλά ανεπαρκέστατο, που έχει επιτευχθεί, για να τα λέμε όλα, είναι η μικρή ποσότητα μεταφοράς απορριμμάτων στην Κοζάνη. Να επισημανθεί ότι και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ομόφωνα ζητήσει την προσωρινή μεταφορά ποσοτήτων απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, αλλά τότε δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση και στήριξη.
10) Επιβάρυνση όλων των παραπάνω, που θα φέρει νέες εμπλοκές, αναβολές, καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα επίλυσης του προβλήματος, υπήρξε η αντι- αυτοδιοικητική και αντι-συνταγματική κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση του ν. 4685/2020, που όσο είναι καιρός επιβάλλεται να αλλάξει.
11) Ταυτόχρονα απαιτείται- έστω και καθυστερημένα- η δικαστική προσφυγή εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κατά των ρυθμίσεων του παραπάνω νόμου, προκειμένου να κριθούν παράνομες και αντισυνταγματικές, αλλά και να κερδηθεί χρόνος προς το συμφέρον του Δήμου.
12) Τέλος ζητήσαμε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εκδοθεί να κοινοποιηθεί εκτός από την κυβέρνηση, στους προέδρους των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου και στους βουλευτές της Κέρκυρας.
Η πρότασή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την κ. Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δ.Σ., που περιορίστηκαν μόνο στη αποστολή της απόφασης στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς.
Κέρκυρα 29 Νοεμβρίου 2020
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Παράταξης
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Previous Article

Διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ιονίων Νήσων την Πέμπτη

Next Article

Η Moderna καταθέτει αίτηση για επείγουσα έγκριση του εμβολίου- Στο 94% η αποτελεσματικότητα

Σχετικά Άρθρα