Νέες ρυθμίσεις για ξενοδοχεία με τροπολογία στο πολεοδομικό νομοσχέδιο | Παρατάσεις προθεσμιών λόγω Covid

Share:

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» τροπολογία που μεταξύ των άλλων προβλέπει:

  1. Τη σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμηση (ΚΥΔΟΜ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Την προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε δήμους της Αττικής.
  3. Την τροποποίηση της νομοθεσίας για την ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων από ιδιώτες και μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα σε περιοχές εκτός σχεδίου.
  4. Την παράταση πολεοδομικών προθεσμιών λόγω covid-19.

Ωστόσο, στην τροπολογία περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις, με νέες αλλαγές για ξενοδοχεία και συγκεκριμένα για :

  • Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων
  • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
  • Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα

Ειδικά για την λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, προστίθενται τα εξής:

«4. Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Στην περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των οποίων η δυναμικότητα ορίζεται κατά το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή γήπεδα  κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης και τα καταλύματα  συνενώνονται και αποκτούν Ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Ε.Σ.Λ.).».

Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 24 ν. 4179/2013 ως εξής: «5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, ο αθροιστικός συντελεστής δόμησης και το αθροιστικό ποσοστό κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου.».

Τι προβλέπει συνολικά η τροπολογία

Αναλυτικότερα ΕΔΩ

Πηγή: money-tourism.gr

Previous Article

Κορωνοϊός: «Οχι» στο άνοιγμα των σχολείων από τους λοιμωξιολόγους

Next Article

3η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Όλοι μαζί για μια κοινωνία συνοχής, χωρίς αποκλεισμούς

Σχετικά Άρθρα