Όλοι μαζί για μια κοινωνία συνοχής, χωρίς αποκλεισμούς.

Share:

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, είναι μέρα μηνύματος αλληλεγγύης, αρχών, αξιών
και πολιτικών μιας σύγχρονης ευνομούμενης πολιτείας.
Τα άτομα με αναπηρία μας εμπνέουν καθημερινά και κερδίζουν το σεβασμό μας για τη δύναμή τους.
Ζητούν από εμάς να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους και την διεκδίκησή τους.
Σήμερα στέλνουμε όλοι μαζί το μήνυμα για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις
εκφάνσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην εργασία, στις
κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Δεν αρκεί η επιδοματική πολιτική στήριξης της αναπηρίας. Πρέπει να περάσουμε σε μια πραγματική
πολιτική ίσων ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, υπέρ μιας
δημοκρατικής και εμπλουτισμένης  κοινωνίας από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες όλων των
πολιτών.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχικό ρόλο να παίξει.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Previous Article

Οι Έλληνες Πρόσκοποι με περισσότερες από 6.500.000 για την παγκόσμια μέρα εθελοντισμού.

Next Article

“Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων σε όλους τους συνταξιούχους”

Σχετικά Άρθρα