Η συγκυβέρνηση Υδραίου-Νεράντζη ακολουθεί προσωπικές πολιτικές προσβάλλοντας τη νοημοσύνη των πολιτών

Share:

Η Δήμαρχος κ.Υδραίου συγκάλεσε χτες 3-12-20 για σήμερα 4-12-2020
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όχι με τηλεδιάσκεψη (που και
αυτή δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά και δεν γνωρίζει ο λαός τι συμβαίνει) αλλά …με
περιφορά! Δηλ. χωρίς δικαίωμα ερωτήσεων, διασάφησης αποριών, χωρίς δικαίωμα
διατύπωσης καλύτερης πρότασης. Έχουν συγκληθεί περισσότερες συνεδριάσεις με
περιφορά παρά ζωντανές, πραγματικές. «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν»

Δια περιφοράς για να μπουν 100.000 ευρώ στο ταμείο του «Περιφερειακού
Σύνδεσμου Καθαριότητας.
Με βάση το από 28-9-2020 έγγραφο της κ. Ρόδης Τσαγγαροπούλου-Κράτσα που
αποκαλύφθηκε μόλις χτες το θέμα ήταν γνωστό στη συγκυβέρνηση από τότε.

Άρα δεν είναι κατεπείγον το θέμα !
Μας το απέκρυψε και το μάθαμε μόλις σήμερα !
Η συγκυβέρνηση δεν θέλει να γίνεται συζήτηση για την αρνητική εξέλιξη του με αρ,
1 προβλήματος της Κέρκυρας !

Η συγκυβέρνηση Υδραίου-Νεράντζη ακολουθεί προσωπικές πολιτικές, προσωπικές
στρατηγικές και τακτικές προσβάλλοντας τη νοημοσύνη των πολιτών και ημών ως
εκπροσώπων του.
Σε αυτή τη πορεία δημοκρατικού εκτροχιασμού δεν είναι δυνατόν να
συμμετέχουμε.

Previous Article

H Δήμαρχος, αγνοώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να ζητήσει αναβολή της ιδρυτικής καταστατικής συνέλευσης του Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ.

Next Article

213 συλλήψεις στην Κέρκυρα κατά τον μήνα Νοεμβρίου.

Σχετικά Άρθρα