«Αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων στα «Κοινωφελή Προγράμματα του ΟΑΕΔ»

Share:

Όπως είναι γνωστό, ένα από τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την υλοποίηση του
νέου lockdown μέσα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν και η αναστολή λειτουργίας των
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει οι
Δήμοι να προχωρήσουν σε αναστολή των συμβάσεων των εργαζόμενων της «κοινωφελούς
εργασίας» του ΟΑΕΔ που εργάζονται σ’ αυτές τις δομές (Πρόσκληση 4/2020).
Παρόλα αυτά υπάρχουν Δήμοι σε όλη την Ελλάδα που με αποφάσεις τους έχουν
μετακινήσει το προσωπικό αυτό σε άλλες δομές όπου μπορούν να εργαστούν σε συναφές
αντικείμενο, αφού πολλοί είναι καθαριστές/στριες, μάγειρες κλπ.
Προτείνουμε:
 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να προσχωρήσει σε μία
παρόμοια απόφαση εκμεταλλευόμενος τις ΠΝΠ και τις εγκυκλίους που έχουν
εκδοθεί σχετικά με την πρόληψη της διασποράς του Covid-19.
 Να στείλει επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 0.4894 19/11/20 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας,
του Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερωθήκαμε για την αναστολή απασχόλησης
ωφελούμενων της δημόσια πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020, σε δομές που βρίσκονται
σε πλήρη αναστολή λειτουργίας.
Θεωρούμε τη απόφαση αυτή λανθασμένη και βλαπτική για τους
συγκεκριμένους εργαζόμενους, αφού με τη διακοπή – αναστολή της σύμβασής τους
στερούνται το εισόδημά τους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που ακόμη δεν
γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει. Οι εργαζόμενοι αυτοί προέρχονται από μεγάλες
περιόδους ανεργίας και δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Με την απόφαση αυτή θα
αναγκαστούν σε αυτές τις δύσκολές συνθήκες και μέσα στις γιορτές να μείνουν
χωρίς εισόδημα και να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες
τους.
Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να γίνει η αναγκαία ρύθμιση προκειμένου οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, καθώς και όλοι όσοι εργάζονται σε δομές που τελούν
υπό αναστολή εργασίας να μπορούν να απασχοληθούν σε άλλη δομή – υπηρεσία του
Δήμου, για όσο διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών.»

Previous Article

Η μεταφορά των απορριμμάτων της Νότιας Κέρκυρας στην Πάλαιρο.

Next Article

Σχετικά Άρθρα