Η μεταφορά των απορριμμάτων της Νότιας Κέρκυρας στην Πάλαιρο.

Share:

Στις 14 Δεκέμβρη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, με θέματα
την ενημέρωση και συζήτηση για την μεταφορά των απορριμμάτων στο Πάλαιρο, περιοχή
του Δήμου Βόνιτσας-Ακτίου, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης
(ΣΜΑ) στη Νότια Κέρκυρα.
Η τοποθέτησή μας για το θέμα της μεταφοράς:
Η μεταφορά είναι πλέον αναγκαίο κακό. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και των
κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών, που οδήγησαν το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων σε αδιέξοδο. Όχι από ανικανότητα ή αμέλεια, όπως ισχυρίζονται οι άλλες
παρατάξεις.
Υπήρχαν και υπάρχουν σκοπιμότητες οικονομικές, πολιτικές κτλ. Ο λαός πληρώνει
τις συνέπειες και οικονομικά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η μη επίλυση του
προβλήματος, ενώ υπήρχαν και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες τεχνολογικά είναι μια από
τις πολλές αντιφάσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Γιγαντώθηκε η Τουριστική Οικονομία στην Κέρκυρα, αλλά δεν φρόντισαν να λύσουν
ζητήματα υποδομών, όπως δρόμοι, απορρίμματα, νερό, χώροι στάθμευσης κτλ. Τα
απορρίμματα και η διαχείρισή τους, είναι πρόβλημα για όλη τη χώρα.
Δεν είμαστε αντίθετοι με τη μεταφορά, εδώ που έχουμε φτάσει. Διαφωνούμε
όμως, ποιος πληρώνει το κόστος. Διαφωνούμε με τα αντισταθμιστικά τέλη. Πρόκειται για
δεύτερη φορολογία. Ήδη ο λαός πληρώνει βαριά φορολογία στο κράτος. Το κόστος
διαχείρισης των απορριμμάτων θα έπρεπε να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Διαφωνούμε συνολικά με την πολιτική διαχείρισης. Τα απορρίμματα έχουν
μετατραπεί σε εμπόρευμα και η διαχείρισή τους σε ραγδαία αναπτυσσόμενη
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Γι’ αυτό η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς και οι προηγούμενες, εμπλέκουν
τους επιχειρηματίες, σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, διαχείριση,
επεξεργασία, χρήση). Τα απορρίμματα είναι χρυσοφόρο πεδίο. Έχουν εγκριθεί τεράστια
ποσά για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.
Ο λαός θα πληρώνει το κόστος και τις συνέπειες. Ο διαβαθμιδικός φορέας
(Περιφέρεια-Δήμοι) θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση, για να διευκολύνει την είσοδο των
ιδιωτών σε όλο το κύκλωμα διαχείρισης.
Οι κόντρες Δημάρχων – Περιφέρειας, είναι για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη
διαδικασία. Η κυβέρνηση προωθεί την κατασκευή πάνω από 45 εργοστασίων επεξεργασίας
των απορριμμάτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα).
Μονάδες με μεγάλο υπόλειμμα, πάνω από 80%.
Ταυτόχρονα με το νέο Εθνικό Σχέδιο (ΕΣΔΑ) προωθεί την καύση (32% μέχρι το 2030)
για παραγωγή ενέργειας, αλλά και στις τσιμεντοβιομηχανίες, από το υπόλειμμα των ΜΕΑ.
Στην πράξη υπονομεύει την ανακύκλωση. Η δική μας πρόταση κινείται σε
διαφορετική κατεύθυνση. Τα απορρίμματα δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, που το ξανα-
πληρώνει ο λαός, μια όταν το αγοράζει και μια όταν το πετάει. Η πρότασή μας μιλάει για:

 Κεντρικά, επιστημονικά σχεδιασμένη πολιτική διαχείρισης
 Κρατικό φορέα κατασκευών
 Αποκλειστικά δημόσια διαχείριση όλου του κυκλώματος. Καμιά εμπλοκή ιδιωτών.
 Το κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προΫπολογισμό. Όχι ανταποδοτικά τέλη.
 Στελέχωση των Δήμων – ΦΟΣΔΑ με αναγκαίες υποδομές κι εξοπλισμό.
 Πρόσληψη απαραίτητων εργαζομένων με μόνιμη σταθερή εργασία και πλήρη
δικαιώματα.
 Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων (πχ επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες).
 Άμεση προτεραιότητα στην ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή.
 Μηχανική ανακύκλωση των σύμμεικτων, κομποστοποίηση.
 Προοδευτική μείωση των απορριμμάτων.
 Συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του λαού.
Βεβαίως, χρειάζεται άλλη πολιτική που να έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών κι όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.
Με βάση τη διαφορετική μας θέση στο σύνολό της, δεν ψηφίζουμε θετικά για καμιά
πλευρά της σημερινής διαχείρισης, ούτε για τη μεταφορά που θα χρυσοπληρώσει ο λαός, η
οποία έτσι κι αλλιώς είναι ενταγμένη στην αντιλαϊκή πολιτική.
Για τη μεταφορά στο Πάλαιρο, υπάρχει και το πρόβλημα του ΧΥΤΑ. Η Λαϊκή
Συσπείρωση της περιοχής, από τον Αύγουστο, έχει θέσει θέμα να κλείσει ο ΧΥΤΑ, επειδή
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, έχει δε ζητήσει εξεύρεση νέου
χώρου. Όμως, η πλειοψηφία του Δήμου Βόνιτσας – Ακτίου, έχει πάρει άλλη απόφαση, για
επέκταση του ΧΥΤΑ και προφανώς ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού θα
εισπράξει, για το 2021, από τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας 800.000 ευρώ!
Η τοποθέτησή μας για το θέμα του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ):
Η Λαϊκή Συσπείρωση συμφωνεί με την κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης. Είναι
χρήσιμοι για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων (χρόνος, οικονομία κτλ.) Για την
χωροθέτηση τους απαιτείται μελέτη που να αποδεικνύει την καταλληλότητα της βέλτιστης
θέσης, περιβαλλοντικά, οικονομικά κτλ.
Σήμερα χρειάζεται και η ενημέρωση του λαού και των φορέων του. Είναι αναγκαία
η συναίνεση, ο λαός έχει ταλαιπωρηθεί με τα απορρίμματα για πολλά χρόνια, για αυτό
είναι δύσπιστος και όχι άδικα.
Το θέμα του ΣΜΑ άνοιξε το καλοκαίρι. Πριν από δυο μήνες, ο Δήμαρχος ενημέρωσε
τους επικεφαλείς των παρατάξεων, για την πρόθεσή του να κατασκευάσει ΣΜΑ στη Νότια
Κέρκυρα. Θεωρούσε ως επικρατέστερο χώρο, εκείνον που βρίσκεται στα όρια των
Αργυράδων (Λεύτερα), ο ποίος, χώρος, ανήκει στο Δήμο. Η δική μας παρατήρηση ήταν:

 • Να ενημερώσει το Τοπικό Συμβούλιο Αργυράδων να έχουν γνώμη για το θέμα
 • Να καλέσουμε Λαϊκή Συνέλευση να ακούσουμε τη γνώμη των κατοίκων
  Μέχρι σήμερα, δεν έγινε τίποτε από αυτά. Ήρθε ξαφνικά το θέμα, για συζήτηση στο
  Δημοτικό Συμβούλιο και δυο – τρεις μέρες πριν, μηχανήματα του Δήμου καθάριζαν το
  συγκεκριμένο χώρο. Δεν ήταν τυχαίο! Το ομολόγησε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο:
  «Καθαρίζουμε για να κάνουμε μετρήσεις». Εμείς περιμένουμε. Απαιτείται τώρα,
  ενημέρωση του λαού για να υπάρξει συναίνεση. Απαιτείται μελέτη που να αποδεικνύει αν
  είναι αυτός ο καταλληλότερος χώρος. Ενέργειες που έπρεπε ήδη να έχουν κάνει!
  ` Ο λαός πρέπει να βγάζει συμπεράσματα, από τέτοιες συμπεριφορές που τον
  υποτιμούν και τον θέλουν άβουλο και αμέτοχο θεατή σε όσα γίνονται στον τόπο του. Η
  Λαϊκή Συσπείρωση θα συνεχίζει να ενημερώνει και να κινητοποιεί το λαό.
Previous Article

Να ανοίξουν τα καταστήματα στις 18 Δεκεμβρίου.

Next Article

«Αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων στα «Κοινωφελή Προγράμματα του ΟΑΕΔ»

Σχετικά Άρθρα