To ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας, ιδιαίτερα μετά την οδυνηρή εμπειρία που έζησε η Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια από την κορύφωση του προβλήματος, δεν επιδέχεται ούτε αναβολές, ούτε χρονοτριβή.

Share:

 1. Η ψήφος της δημοτικής συμπαράταξής μας υπέρ της διατήρησης του
  ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας (του συνδέσμου δηλαδή που ίδρυσαν το 1993 με
  αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων τους, οι Δήμοι και οι
  Κοινότητες της Κέρκυρας) και της συνέχισης από αυτόν της διαχείρισης των
  απορριμμάτων της Κέρκυρας, αποτελεί έκφραση της θέσης μας, ότι
  επιβάλλεται η στήριξη των αυτοδιοικητικών δομών του τόπου μας και η
  μέσω αυτών διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 2. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προέκυψε από το εκλογικό σύστημα
  της απλής αναλογικής, που πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης,
  εφαρμόστηκε στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019.
  Η εφαρμογή της απλής αναλογικής επέτρεψε την πληρέστερη δυνατή
  έκφραση στο Δημοτικό Συμβούλιο των τάσεων της Κερκυραϊκής κοινωνίας,
  σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, όταν το
  εκλογικό σύστημα πριμοδοτούσε τον εκλεγόμενο Δήμαρχο, με το 60% των
  εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Σ’αυτή τη νέα πραγματικότητα που ισχύει, δεν είναι δυνατή η λήψη
  καμίας απόφασης στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν δεν υπάρξουν
  συγκλίσεις περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων σε αναφορά με τα τοπικά
  προβλήματα. Εάν δεν πρυτανεύει η αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων
  σε πλαίσιο συνθετικών διαδικασιών, ώστε να είναι εφικτή η λήψη
  αποφάσεων, τότε απλά το Δ.Σ από αποφασιστικό όργανο, μετατρέπεται σε
  χώρο παραταξιακών αναμετρήσεων και ατελεύτητων μονολόγων και
  υπονομεύεται καίρια η αποτελεσματικότητά του και ο ρόλος της απλής
  αναλογικής, ως εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 4. To ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας,
  ιδιαίτερα μετά την οδυνηρή εμπειρία που έζησε η Κέρκυρα τα τελευταία

χρόνια από την κορύφωση του προβλήματος, δεν επιδέχεται ούτε αναβολές,
ούτε χρονοτριβή.
Το πρόγραμμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον ΦΟΔΣΑ
Κέρκυρας: Της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, της κατασκευής της
μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων και νέου ΧΥΤΥ, της
ενδιάμεσης μεταφοράς των απορριμμάτων σε αποδέκτες εκτός Κερκύρας,
είναι μονόδρομος και επιβάλλεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων δύο
ετών, με την θέση σε λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας.
Στο ίδιο διάστημα, συνδυαστικά πρέπει να τρέξει με ταχείς ρυθμούς
και το πρόγραμμα ανακύκλωσης, στο πλαίσιο που καθόρισε η σχετική
απόφαση στου Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί βασική αρμοδιότητα της
  τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Στο επίπεδο της Περιφέρειας η νομοθεσία προβλέπει φορέα
  (σύνδεσμο) όχι διαχείρισης αλλά σχεδιασμού, με λειτουργίες επιτελικού
  χαρακτήρα στο σύνολο της περιφέρειας, που μπορεί να συσταθεί με
  αποφάσεις αυτοδιοικητικών συλλογικών οργάνων.
 2. Όμως ο διαβαθμιδικός περιφερειακός φορέας υπό μορφή Ανωνύμου
  Εταιρείας με συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 40% και των
  Δήμων της Περιφέρειας κατά το υπόλοιπο 60%, δεν έχει τα χαρακτηριστικά
  του φορέα που προβλέπει η νομοθεσία και εσφαλμένα τον υπονοούν ως
  τέτοιον οι ανακοινώσεις της Π.Ι.Ν.
  Ο εν λόγω φορέας που ιδρύθηκε με το άρθρο 93 που προσετέθη εις τον
  Νόμο 4685/2020, δημιουργήθηκε κατ’απόλυτη συνταγματική και νομική
  παρέκκλιση με αφαίρεση από την δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης της
  σχετικής αρμοδιότητας (διαχείρισης των απορριμμάτων) και κατάργηση των
  φορέων που η ίδια είχε συστήσει κατά παράβαση της θεσμοθετημένης εις
  ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αρχής της Επικουρικότητας (οι αποφάσεις
  που αφορούν τα τοπικά ζητήματα λαμβάνονται εις τον τόπο και από αυτούς
  που αφορούν).

Ειδικά η κατάργηση των Συνδέσμων Διαχείρισης των Απορριμμάτων
στο επίπεδο των νήσων του Ιονίου, είναι ένα ισοπεδωτικό εγχείρημα, που
αγνοεί το Σύνταγμα και συνιστά παρέκβαση από την συγκροτημένη και
παγιωμένη νομοθεσία για την αυτοδιοίκηση. Εκτός τούτων, είναι απολύτως
άκαιρη και συμβαίνει, όταν δύο μεγαλύτερες νήσοι της Περιφέρειας του
Ιονίου (Κέρκυρα και Κεφαλληνία), με τους αυτοδιοικητικούς φορείς τους,
έχουν δρομολογήσει και υλοποιούν σημαντικά προγράμματα στον τομέα
διαχείρισης των απορριμμάτων με ουσιαστικά αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι ρόλοι πρέπει να είναι και να παραμείνουν
διακριτοί. Άλλο πράγμα είναι ο φορέας σχεδιασμού με επιτελικού χαρακτήρα
λειτουργίες, κι άλλο ο φορέας διαχείρισης, κατάρτισης και υλοποίησης
προγράμματος διαχείρισης.
Η κ. Περιφερειάρχης στην πρόσφατη ανακοίνωσή της αναφερομένη
στην υπό ίδρυση διαβαθμιδική Ανώνυμη Εταιρεία, δήλωσε ότι πρόκειται για
φορέα σχεδιασμού και κάλεσε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης στο
Ιόνιο από κοινού για ένα νέο σχεδιασμό στον τομέα των απορριμμάτων.
Επαινετή φιλοδοξία για το μέλλον.
Εκτός τόπου και χρόνου όμως εις τις παρούσες και τρέχουσες
συνθήκες, όπου τα επιχειρησιακά προγράμματα στις περιφερειακές ενότητες
όπως η Κέρκυρα και η Κεφαλληνία βρίσκονται όχι σε φάση σχεδιασμού αλλά
στην κορύφωση της υλοποίησής τους και οποιαδήποτε παρέμβαση απλά θα
προκαλέσει προβλήματα στην υλοποίηση, ενδεχομένως ανατροπές και
σίγουρα παρεκκλίσεις και σημαντική απώλεια χρόνου.
Και βεβαίως δεν μπορεί η φιλοδοξία αυτή της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων να συμβαδίζει με την κατάλυση των φορέων διαχείρισης που έχει
συστήσει στις περιφερειακές ενότητες η τοπική αυτοδιοίκηση, την απόσπαση
από την τελευταία της σχετικής αρμοδιότητας, την απαράδεκτη
περιθωριοποίηση, υποτίμηση και καθιέρωση καθεστώτος κηδεμονίας των
οργανισμών της Τ.Α και των οργάνων της, την χρησιμοποίηση

ανταποδοτικών πόρων της, που μόνο τα δημοτικά συμβούλια δικαιούνται να
διαθέτουν κ.λπ.

 1. Η προδικαστική προσφυγή που άσκησε δυνάμει του Νόμου
  4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων κ.λπ» η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» κατά της απόφασης της 15.7.2020 της Ε.Ε του
  ΦΟΔΣΑ με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος διορθώσεως της από 28.5.2020
  διακήρυξης με θέμα την επιλογή αναδόχου του έργου κατασκευή μονάδας
  επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Α.Σ.Α Κέρκυρας, εκδικάστηκε
  στις 21 Αυγούστου 2020 από την Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
  με επταμελή σύνθεση, και εκδόθηκε η απόφαση υπ’αρθ. 16/27 Αυγούστου
  2020.
  Η προσφυγή περιείχε 12 λόγους από τους οποίους η Αρχή εξέτασης
  έκανε δεκτούς τους 7 με ειδική αιτιολογία για κάθε περίπτωση.
  Από την επισκόπηση της απόφασης προκύπτει ανενδοίαστα ότι η
  ακύρωση υπό της Αρχής του Τεύχους Διευκρινίσεων της διακήρυξης του
  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγινε γιατί η Α.Ε.Π.Π έκρινε ότι οι
  τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν με το παραπάνω τεύχος
  αφορούσαν σε ουσιώδεις τροποποιήσεις και όχι επουσιώδεις που στην
  τελευταία περίπτωση θα ήταν εφικτή η συμπλήρωση με τεύχος διορθώσεων.
  Ο ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας ως αναθέτουσα Αρχή εις τον οποίο αναπέμφθηκε
  η υπόθεση, προέβη στα πλαίσια της ανωτέρω αποφάσεως και σύμφωνα με τις
  ειδικές αιτιολογίες του σκεπτικού της, σε νέα διαδικασία σύναψης της
  σύμβασης του έργου, διορθώνοντας τα ουσιώδη σφάλματα και ελλείψεις της
  σύμβασης.
  Η αναπομπή της υπόθεσης έγινε εις τον ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας για να
  προβεί στις ανωτέρω ενέργειες και να συνεχίσει την διαδικασία σύναψης της
  συμβάσεως του έργου, ως αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζει ο νόμος 4412/2016
  για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.
  Η άτυπη παρεμβαση και κωλυσιεργία της προόδου εκ μερους της ΓΓ
  του Υπουργειου Περιβαλλοντος της νέας διορθωμένης διακηρυξης και παρα

την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ως προς την
ωριμοτητα αυτης, αποτελεί ενέργεια που δεν προβλέπεται από τον Νόμο.
● Ο θεσμός των προδικαστικών προσφυγών καθιερώθηκε από τον
ανωτέρω Νόμο για να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη επίλυση των αμφισβητήσεων εις το
πρώϊμο στάδιο της προκήρυξης.
Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι εδώ στην Κέρκυρα αντιμετώπισαν
την περίπτωση της προδικαστικής προσφυγής και της απόφασης της Α.Ε.Π.Π
ήταν ως εάν ο νομοθέτης να καθιέρωσε αυτήν την διαδικασία προβλέποντας
από το 2016, ότι θα ανέκυπτε θέμα εφαρμογής για τις αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ
Κέρκυρας.
Κύκλοι επίσης εδώ στην Κέρκυρα άφηναν υπονοούμενα ότι η
διάσταση απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των τριών Δήμων της Κέρκυρας
στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας, απετέλεσε μια από τις αιτίες της συμπερίληψης στο
άρθρο 93 και των νησιών του Ιονίου.
Κατ’αρχήν οι αποφάσεις στα Διοικητικά Συμβούλια στα πλαίσια της
δημοκρατικής διαδικασίας, δεν λαμβάνονται με κριτήριο την ομοφωνία αλλά
την πλειοψηφία. Στα όργανα του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας από τον Νοέμβριο 2019
που ανέλαβε η νέα διοίκηση, δεν υπήρξαν αδιέξοδα από τις διαφορετικές
απόψεις των Δήμων Βόρειας και Νότια Κέρκυρας, δεδομένου ότι σ’όλα τα
θέματα που συζητήθηκαν, πάρθηκαν αποφάσεις και εφαρμόστηκαν. Αν όμως
οι εν λόγω κύκλοι πιστεύουν ότι οι διαφορετικές εκτιμήσεις στους κόλπους
ενός φορέα, είναι λόγος να καταργείται ο φορέας αντί να λαμβάνονται οι
αποφάσεις με την αρχή της πλειοψηφίας, τότε τι έχουν να πουν για το
διαγραφόμενο ζοφερό με το κριτήριό τους αυτό μέλλον του διαβαθμιδικού
περιφερειακού φορέα ο οποίος θα περιλαμβάνει μια δεκάδα Δήμων και τους
εκπροσώπους της Περιφέρειας.

 1. Όταν ο Πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ (συνδικαλιστικής οργάνωσης των
  Δήμων του Ιονίου), μετά από πολύωρη συζήτηση αρνείται να εισακούσει τις

προτάσεις των Δημάρχων Κεντρικής Κέρκυρας Δ. Νήσων και Αργοστολίου
και την συνηγορία των άλλων μελών του Δ.Σ της ΠΕΔΗΝ να βάλει προς
ψήφιση τις εισηγήσεις τους που αποτελούσαν τα μοναδικά θέματα της
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα
πράγματα αναφορικά με το εγχείρημα της ίδρυσης του διαβαθμιδικού
περιφερειακού φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων με την ταυτόχρονη
κατάλυση των αντίστοιχων διαδημοτικών συνδέσμων που είχαν
δημιουργηθεί με αποφάσεις των οιδημοτικών συμβουλίων, είναι πολύ
σοβαρότερα κι από αυτές τις αρνητικές μέχρι τώρα εκτιμήσεις, με τις οποίες
ο κόσμος της αυτοδιοίκησης στο Ιόνιο, υποδέχτηκε την «μεταρρύθμιση».
Είναι ανεπιτρεπτο να εμποδίζεται
να εκφραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενός κατ’εξοχήν
αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και
μάλιστα της περιοχής του Ιονίου, με την μεγάλη αυτοδιοικητική παράδοση. Η
ενέργεια αυτή πρέπει να αφυπνίσει όλες τις δυνάμεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Previous Article

Επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση νέου προγράμματος από την ΠΙΝ.

Next Article

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2021-2027 (ΕΣΠΑ)

Σχετικά Άρθρα